Artikel om læringsudbyttet i eksistentiel terapi mv.

Jeg har sammen med professor Emmy van Deurzen udgivet en forskningsartikel om læringsudbyttet i eksistentiel terapi mv.. Resultaterne fra den empiriske undersøgelse bekræfter, at klienter får læring får livet i den eksistentielle tilgang og bliver mere autentiske og livsduelige.

  • Anders Dræby & Emmy van Deurzen: Læringsudbyttet i kognitiv adfærdsterapi og eksistentiel terapi. Et sammenlignende forskningsstudie. Tidsskrift for Psykoterapi, 2019/3, pp. 18-24

Artiklen er en dansk udgave af mine forskningsresultater, der tidligere er udkommet på engelsk

  • Anders Dræby Sørensen, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen: Exploring Learning Outcomes in Existential Therapy. Peer review bedømt artikel i Existential Analysis, 29.1
  • Anders Dræby, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen: Comparison of Learning Outcomes in CBT and Existential Therapy. Peer review bedømt artikel i International Journal of Psychotherapy, Vol. 21., Nr. 3