Kom til spændende forelæsningsrække om filosofisk livskunst

Tilmeldingsfrist 7. september, link her!

Hvordan skal man leve sit liv, for at det bliver et godt liv? De senere år er der opstået en stigende interesse for at genoplive filosofien som en praktisk livskunst. I sin oprindelige betydning er etik en livskunst, der fokuserer på kunsten at leve et godt menneskeliv med mening og tilfredshed, uden lidelse og bekymringer.

Når den filosofiske livskunst igen er blevet populær, skyldes det et ønske om at føre filosofien tilbage til det levede liv ud fra en søgen efter en oprindelig livsvisdom.

Kurset giver et indblik i idehistorien, man kan bruge til noget i sit eget liv. Vi følger den filosofiske livskunst som et særligt spor i den europæiske idehistorie fra Sokrates over kynikerne, skeptikerne, epikuræerne, stoikerne, Augustin og Montaigne til Kierkegaard, Nietzsche og Foucault.

Link her!

Filosofisk livskunst som terapeutisk praksis

Foredrag den 24. november ved Dansk Selskab for Filosofisk Praksis

I Hellenismen og Romerriget blev den filosofiske livskunst blandt andet forstået som en terapeutisk praksis. I dag er dette område defineret af psykologer og psykoterapeuter, der ofte opfatter deres praksis som adskilt fra filosofien. I de senere år er der opstået en stigende interesse for at genoplive og modernisere den filosofiske livskunst. Oplægget stiller skarpt på spørgsmålene om, hvorvidt der overhovedet er en berettigelse i at udøve filosofisk terapi i det 21. århundrede, og på hvilke måder den filosofiske livskunst i givet fald kan udgøre et brugbart alternativ til den kliniske psykologi og psykoterapien.

Tid: Torsdag den 24. november 2016 kl. 17:15-19
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (det gamle kommunehospital),
bygning 2, lok. 2.2.42 (dvs. lokale 42 på anden sal).

Link til DSFP