Filosofisk livskunst

 • Hvem er jeg egentlig?
 • Hvad er min plads i verden?
 • Hvordan bliver jeg et helt menneske?
 • Hvordan kommer jeg fri af lidelse og bekymringer?

Filosofisk livskunst er den ældste og mest oprindelige form for etik, psykoterapi og spirituel livspraksis. Filosofien har nemlig været udøvet som livskunst i mere end 2500 år, i både Grækenland, Rom, Kina og Indien.

Oprindeligt var filosofisk livskunst en dybdegående etisk og spirituel praksis, der skulle forvandle mennesket. Det skulle ske ud fra et ideal om visdom, og derfor var livskunsten baseret på indsigt og erfaring.

Grundtanken er, at vi får et bedre liv ved at lære et livshåndværk. Det betyder blandt andet, at vi udvikler en højere bevidsthed om os selv og vores omverden. Sådan at vi terapeutisk kan befri os fra lidelser og bedre kan møde livets udfordringer som os selv.

Selv om vi lever i en tid med teknologiske fremskridt og materiel velstand, har vi ikke fået lettere ved at leve livet. Psykologien og lægevidenskaben har givet os mange redskaber til at få et normalt og tilpasset liv, men de har ikke formået at gøre vores liv mere meningsfuldt.

Spørgsmålet er, hvordan vi kommer til at leve et meningsfuldt liv som hele mennesker. I den forbindelse skal den filosofiske livskunst forstås som den dannelse, der skal til for at få et godt liv. Det afgørende for filosofien er nemlig, at vi ikke er færdige som mennesker. Derfor må vi lære os nogle bestemte indstillinger, holdninger og færdigheder.

 

.

Emnesider om filosofisk livskunst

 1. Hvad er filosofisk livskunst? Link her!
 2. Filosofisk terapi. Link her!
 3. Litteratur om filosofisk livskunst og terapi. Link her!
 4. Videoer om filosofisk livskunst og terapi. Link her!
 5. Livskunsten – tanker og erfaringer. Link her!
 6. Foredrag og undervisning om filosofisk livskunst. Link her!
 7. Bogen: Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet. Link her!
 8. Pædagogisk livskunst og livslang aflæring. Link her!

.

Filosofisk livskunst i praksis

Jeg tilbyder rigtig filosofisk terapi, der trækker på 2500 års vestlig og østlig livsvisdom. Jeg har en klinisk doktorgrad i filosofisk baseret terapi fra London og har arbejdet mange år i praksis med psykoterapi, psykologisk rådgivning og coaching. Skriv gerne og bestil en indledende samtale.

Filosofisk livskunst – terapi og coaching, kontakt: anders@livsduelig.com

.

Litteratur om filosofisk livskunst

Læs evt. bogen Anders Dræby “Filosofisk terapi” her!

Læs evt. bogen Anders Dræby “Filosofien mellem livskunst og dødskunst” her!

Her ser du en liste over alle mine bøger om filosofisk livskunst:

 • Anders Dræby (2018). Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet. København: Akademisk Forlag
 • Anders Dræby (2017). Filosofisk terapi. Aarhus: Statsbiblioteket
 • Anders Dræby (2017). John Dewey og pædagogikken som livskunst. Kbh.: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Anders Dræby (2017). Pædagogikken som livskunst og livslang aflæring. Kbh.: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Anders Dræby (2017). Epiktets filosofiske livskunst som terapeutisk pædagogik. København: DPU
 • Anders Dræby (2017). Aristoteles fra lægekunst til livskunst. København: Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby (2017). Stoisk ro. Stoicismens genkomst i det 21. århundrede. København: Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby (2016): Filosofien mellem livskunst og dødskunst. Aarhus: Statsbiblioteket
 • Anders Dræby (2016): Filosofisk livskunst. Aarhus: Statsbiblioteket

.

Udvalgt video om filosofisk livskunst

Her er et foredrag om filosofisk livskunst som terapeutisk praksis

FILOSOFISK LIVSKUNST – FILOSOFISK LIVSKUNST – FILOSOFISK LIVSKUNST

FILOSOFISK TERAPI – FILOSOFISK TERAPI – FILOSOFISK TERAPI

FILOSOFISK LIVSKUNST – FILOSOFISK LIVSKUNST – FILOSOFISK LIVSKUNST

FILOSOFISK TERAPI – FILOSOFISK TERAPI – FILOSOFISK TERAPI