Supervision

Min supervisionsbaggrund

Jeg er uddannet i eksistentiel supervision fra NSPC i London. Jeg har arbejdet i mange år i praksis med supervision af læger, psykologer og cand. pæd.’ere.

Desuden har jeg undervist i supervision for en bred vifte af ansatte i sundhedsvæsenet, det sociale system, beskæftigelsessystemet og HR.

 

Eksistens og oplevelse

Jeg arbejder med supervision, der er baseret på det fænomenologiske og det eksistentielle perspektiv.

Det handler om at sætte DIG og DIN TILVÆRELSE i centrum.

Det handler om at sætte OPLEVELSE og EKSISTENS i centrum.

Målet er at udvide din forståelse og skabe bedre handlingsmuligheder i praksis. Målet er at du bliver mere livsduelig og kan bistå dine klienter / patienter i at blive mere livsduelige.

 

Hvad kan det fænomenologiske perspektiv?

Det fænomenologiske perspektiv handler om at tage udgangspunkt i DINE OPLEVELSER og ERFARINGER som supervisand. Hvad er det, DU oplever? Hvori består dine OPLEVELSER og ERFARINGER af arbejdet med klienter, patienter eller borgere.

Supervisionen handler om at FØLGE dine erfaringer og oplevelser i dit arbejde med klienter/patienter/borgere:

 • Klientens eller patientens problemer
 • Supervisandens relation til klienten / patienten
 • Supervisandens relationer til kolleger og chefer mv.
 • Supervisandens verdensbillede

Vi har alle sammen blinde pletter i vores forhold til os selv og andre. Målet er at kaste lys over vores blinde pletter og hjælpe os med at se tingene fra andre synsvinkler. Når vi udvider vores horisont, udvider vi også vores muligheder. Det handler om at skabe fleksibilitet og bevægelighed.

 

Hvad kan det eksistentielle perspektiv?

Det eksistentielle perspektiv tager udgangspunkt i EKSISTENSEN i dit arbejde med klienter, patienter eller borgere. Det eksistentielle perspektiv tager ikke udgangspunkt i diangoser eller forudbestemte løsninger. Eksistens handler derimod om tilværelsen:

 • Livet og døden
 • Sygdom og sundhed
 • Ungdom og alderdom
 • Livsmål og livsværdier
 • Livsmening
 • Lidelse og livsglæde
 • Angst og uvished
 • Sorg og vrede
 • Valg og ansvar
 • Det gode og det onde
 • Kærlighed og venskab
 • Samvær og nærhed
 • Alenehed og ensomhed
 • Skyld og samvittighed
 • Utilstrækkelighed og skam
 • Tilgivelse

Eksistens kan både være:

 • Dine klienteres eller patienters eksistens
 • Din relation til klienten / patienten
 • Din eksistens som supervisand
 • Livet i et større perspektiv

Her lægges vægt på at forstå udfordringer som livsproblemer, der handler om det enkelte menneskes måde at forholde sig til livet på. Udfordringerne handler om din eller klientens måde at relatere jer til jer selv, andre mennesker og jeres omverden på.

 

I praksis

Supervisionen kan både foregå som individuel supervision og som gruppesupervision.

Du / I fremlægger en sag, som bliver udgangspunkt for supervisionen. Målet med supervisionen er ikke af finde årsager eller forklaringer. Målet er derimod at udvide din / jeres forståelseshorisont og skabe klarhed. Det giver nogle nye handlingsmuligheder i praksis.

Anders Dræby: anders@livsduelig.com