Publikationer

Jeg kan godt lide at skrive og har udgivet mere end 200 titler.  Her er et mindre udvalg af mine bøger og artikler mv:
 
2022
 • Anders Dræby: Uskyldstabet som krise. Tidsskrift for Psykoterapi, 2, 18-23
 • Anders Dræby: Resonans i eksistentiel supervision. Tidsskrift for Psykoterapi, 1, 16-21
 
2020
 • Anders Dræby: Etiske perspektiver på fejlkulturen i sundhedsvæsenet. Bogkapitel i Marianne Munksgaard & Solvei Hammild (red.): Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle. Gad
 • Anders Draeby Sorensen: Markus Gabriel – Neo-Existentialism. Existential Analysis – Journal of the Society for Existential Analysis, 31.1., pp-188-191
 • Anders Dræby: Det tredje køn som åndeligt ideal. Peer review bogkapitel i Mikkel Thorup (red): Kønnets idéhistorie. Aarhus: Baggrund
2019
 • Anders Dræby: Introduktion til Edmund Husserls fænomenologiske psykologi, filosofi og metode. In Edmund Husserl: Fænomenologi. Forlaget Mindspace, pp. 7-59.
 • Anders Dræby & Emmy van Deurzen: Læringsudbyttet i kognitiv adfærdsterapi og eksistentiel terapi. Et sammenlignende forskningsstudie. Tidsskrift for Psykoterapi, 2019/3, pp. 18-24. 
 • Anders Dræby Sørensen, Bo Jacobsen & Lennart Belfrage: The Development of Existential Therapy in Scandinavia. In Emmy Van Deurzen et al (ed). The Wiley World Handbook of Existential Therapy. New York: Wiley
 • Anders Dræby: Døden og søvnen. Om eksistensens dobbelte sandhed i græsk-romersk og kristen filosofi. Peer review bedømt bogkapitel i Michael Rasmussen (red). Mennesket og det andet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 221-244
 • Anders Dræby: Jeg vågnede først op, da jeg forholdt mig til døden. Bogkapitel i Hvad døden har lært mig om livet. Kristeligt Dagblads Forlag
 • Anders Dræby: Alderdommens filosofiske livskunst. Tidsskrift for Psykoterapi, 2019/1, s. 6-12. 
 • Anders Dræby: Stress, angst og depression – at fremme og kurere de samme lidelser. Bogkapitel i Glasdam og Boelsbjerg (red.). Folkesundhed – bag om intentioner og strategier. København: Gad, s. 343-353
 • Anders Dræby: Vi må undgå at blive ramt af klimaangst. Kristeligt Dagblad, 5.8
 
2018
 • Anders Dræby Sørensen, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen: Exploring Learning Outcomes in Existential Therapy. Peer review bedømt artikel i Existential Analysis, 29.1
 • Anders Dræby: Filosofien som universel livsform og dens globale rødder.  Peer review bedømt bogkapitel i Mikkel Thorup & Casper Andersen: Global idéhistorie. Baggrund
 • Anders Dræby: Kunsten at dø hver dag. Logos, 3, 6-9
 • Anders Dræby Sørensen: ‘Classical Therapy: How Greek philosophy can change your life.’ By Graham John Wheeler. Review for International Journal of Psychotherapy, Vol. 22, No. 1
 • Anders Dræby: Existentiel villshenhet i teknologins tidsålder – om andlig sjukdom och dess läkning. Bogkapitel i Dan Stiwne (red). Existens och psykisk hälsa. Stockholm: Studentlitteratur
 • Anders Dræby: Indre dæmoner er almenmenneskelige. Kristeligt Dagblad
 • Anders Dræby: Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet. Kbh: Akademisk Forlag, link til forlag
 • Anders Dræby: Hvordan skal man leve sit liv, så det bliver et godt liv? Forlagsliv
 • Anders Dræby: Den kinesiske filosofis historie. Slagmark – Tidsskrift for Idehistorie, 76, s. 210-213
 • Anders Dræby: Hinduismens og buddhismens filosofiske idéer og deres historiske kilder. Slagmark – Tidsskrift for Idehistorie, 76, s. 223-5
 • Anders Dræby: Den islamiske oplysning. Slagmark – Tidsskrift for Idehistorie, 77
 • Anders Dræby: Den islamiske verdens filosofihistorie. Slagmark – Tidsskrift for Idehistorie, 77
 • Anders Dræby Sørensen: Stoicismen kan lære os at leve vores liv på en smuk måde. Kristeligt Dagblad
 • Anders Dræby: Michel de Montaignes filosofiske livskunst i sommerformat. Filosofiske Anmeldelser, Årg. 6, Nr. 1, s. 18-20
 • Anders Dræby: Martinus og den filosofiske livskunst, Kosmos, 10
2017
 • Anders Dræby, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen: Comparison of Learning Outcomes in CBT and Existential Therapy. Peer review bedømt artikel i International Journal of Psychotherapy, Vol. 21., Nr. 3
 • Anders Dræby: Epicurus – The Art of Happiness. Existential Analysis, Vol. 28, Nr. 1, 2017, s. 208-211.
 • Anders Dræby: Lucretius – On the Nature of Things. Existential Analysis, Vol. 28, Nr. 1, 2017, s. 211-213.
 • Anders Dræby: Immanuel Kant og pædagogikken. Filosofiske Anmeldelser
 • Anders Dræby: Livslang aflæring og pædagogisk livskunst – filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv. Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby: Aristoteles fra lægekunst til livskunst. Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby: Pædagogikken som livskunst og livslang aflæring. Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby: Jean-Jacques Rousseau og pædagogikken. Filosofiske Anmeldelser
 • Anders Dræby: Eksistensanalyse som pædagogik. Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby: Stoisk ro. Stoicismens genkomst i det 21 århundrede. Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby: Filosofisk terapi, Statsbiblioteket
 • Anders Dræby: Epiktets filosofiske livskunst som terapeutisk praksis, Statsbiblioteket
 • Anders Dræby: John Dewey og pædagogikken som filosofisk livskunst, Statsbiblioteket
 • Anders Dræby: Kritisk psykopatologi. Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby: Vågendrøm. Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby: Filosofien som vækkelse. Paper, DFS Årsmøde
 • Anders Dræby: Normalitetens genkomst – fornyelse eller tilbagevenden. DFS Årsmøde
2016
 • Anders Dræby: Fjendskabets etik. Erhvervsfilosofi
 • Anders Dræby: Os og dem. Om det offentlige fjendskab. Filosofiske Anmeldelser
 • Anders Dræby: Visdommens idéhistorie. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie
 • Anders Dræby: Identitet. Aarhus: The State and University Library
 • Anders Dræby: Filosofisk livskunst. Aarhus: The State and University Library
 • Anders Dræby: Opdragelsens filosofi. Aarhus: The State and University Library
 • Anders Draeby Sorensen: Living next to Søren Kierkegaard. Hermeneutics Circular, April 2016, s. 31-32.
 • Anders Dræby Sørensen: Gudløs eksistensfilosofi. Aarhus: The State and University Library
 • Anders Dræby Sørensen: Marie Louse Knott: Unlearning with Hannah Arendt. Studier i Pædagogisk Filosofi, Vol. 5, Nr. 1, 2016, s. 104-105
 • Anders Dræby SørensenMorten Timmermann Korsgaard: Hannah Arendt og pædagogikken. Studier i Pædagogisk Filosofi, Vol. 5, Nr. 1, 2016, s. 106-107
 • Anders Dræby SørensenStephen J. Ball: Foucault, Power, and Education. Dansk Sociologi, Vol. 27, Nr. 1, s. 78-79′
 • Anders Dræby SørensenFilosofien mellem livskunst og dødskunst. Aarhus : The State and University Library- Aarhus
 • Anders Dræby SørensenVæren og intet – Jean-Paul Sartre om tilværelsen som tragedie og konflikt. Semikolon, Nr. 29, Årg. 16, s. 84-85
 • Anders Dræby SørensenPsykologiens kritiske historie og filosofi. Slagmark – tidsskrift for idéhistorie, Vol. 72, s. 209-211.
 • Anders Dræby SørensenTænkningen om homo psychologicus – psykologiens idéhistorie. Slagmark –tidsskrift for idéhistorie, Vol. 72, 2016, s. 205-208
 • Sørensen, A. D. & B. D. Mårtensson (2016). Konkurrencestatens oprindelse og pædagogiske implikationer. Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde
 • Anders Draeby SorensenPhilosophy and Therapy of Existence. Aarhus: The State and University Library
 • Anders Draeby SorensenEpictetus: Discourses, Fragments, Handbook. Existential Analysis, Vol. 27, Nr. 1, s. 209-212
 • Anders Draeby SorensenLucius Annaeus Seneca: Hardship and Happiness. Existential Analysis, Vol. 27, Nr.1, 2016, s. 205-207.
 • Anders Draeby SorensenCostica Bradatan: Dying for Ideas. The Dangerous Lives of the Philosophers. Existential Analysis, Vol. 27, Nr. 1, 2016, s. 207-209.
 • Anders Dræby SørensenFilosofisk helbredelse. Perspektiver i eksistentiel psykologi og terapi. Aarhus: The State and University Library
 • Anders Dræby SørensenPædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning. Aarhus: The State and University Library
 • Anders Dræby SørensenAt finde mening i den nøgne eksistens. Baggrund, 5.2
 • Anders Dræby SørensenFilosofisk terapi som social atilpasning. Mellem eksistentiel fænomenologi og klassisk livskunst. Dansk Filosofisk Selskab

2015

 • Anders Dræby SørensenSelvoverskridelsens terapi. Eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi og selvcenrering. Peer review bedømt bogkapitel i Sørensen og  Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 119 – 152, Aalborg Universitetsforlag.
 • Anders Dræby SørensenLivsduelighedens terapi. Eksistensanalyse og selvudfoldelse Peer review bedømt bogkapitel i A. D. Sørensen og K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentiell erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 187 – 210, Aalborg Universitetsforlag.
 • Sørensen, A. D. (2015). Rosemary Lodge og Emmy van Deurzen: Læring i eksistentielfænomenologisk psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi Peer review bedømt bogkapitel i A. D. Sørensen og K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 305 – 330, Aalborg Universitetsforlag.
 • Anders Dræby SørensenVejledning til litteraturen om eksistentiel fænomenologi og psykoterapi In: A. D. Sørensen og K. D. Keller (red.). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi, side 333 – 390, Aalborg Universitetsforlag.
 • Sørensen, A. D. & K. D. Keller (red.) (2015). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
 • Sørensen, A. D. & K. D. Keller (2015). Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. In: A. D. Sørensen & K. D. Keller (red.) Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
 • Anders Dræby SørensenSøren Kierkegaard og den eksistentielfænomenologiske problematisering af psykopatolog.i Peer review bedømt bogkapitel i Pahuus, M., j. D. Rendtorff og P. Søltoft (red). Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog, side 251 – 273, Aalborg Universitetsforlag.
 • Sørensen, A. D. (2015). Livsduelighed som filosofisk-pædagogisk mål. Pædagogisk Filosofisk Forenings Årsmøde.
 • Anders Dræby SørensenPraksis og kontekst i pædagogisk psykologi. Aarhus: University and State Library
 • Anders Dræby SørensenAngst – når hverdagslivet bliver hjemløst. Peer review bedømt bogkapitel i Inger Glavind Bo & Michael Hviid Jacobsen: Hverdagslivets følelser. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Anders Dræby SørensenOprør fra livets grænse. Med Albert Camus omkring selvmordets problem. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 3(3), 76-80.
 • Anders Dræby SørensenDet relationelle selv. Problematiseringen af relationer i psykoanalysen. Aarhus: The State and University Library
 • Anders Dræby SørensenHvis det normale var en diagnose. Baggrund, 30.8
 • Anders Dræby SørensenMemento mori. Senecas lære om livsudfoldelse gennem træning til døden. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 3(1), 15-19.
 • Anders Dræby SørensenTalen begynder efter døden. Michel Foucaults kirurgiske pen. Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 71, 266-269.
 • Anders Dræby SørensenMichel Foucaults idéhistoriske filosofi. Semikolon, 15(28), 67-68
 • Anders Dræby SørensenMartin Heideggers filosofiske musical om hverdagen. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 3(2), 31-35
 • Anders Dræby SørensenFilosofisk terapi som træning til døden. Livsduelighed og livsudfoldelse i eksistentiel fænomenologi og stoicisme. Dansk Filosofisk Selskab.
 • Anders Dræby Sørensen& Pernille Hjorth:  Friheden er ikke en illusion men et produkt af regering. Baggrund, 5.11.
 

2014

 • Gudløshedens prædiken. Jean-Paul Sartres humanisme. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(4), 81-85
 • Den filosofiske opdragelse. Nietzsches eksistentielle dannelsespædagogik. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(4), 95-99
 • Friheden er ikke en illusion men et produkt af regering. Baggrund, 5.11
 • Psykoterapiens idéhistorie. Anmeldelse i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 70
 • Det hyperaktive menneske – ADHD-diagnosens idéhistorie. Anmeldelse i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 69
 • Det duelige liv – Nietzsches filosofiske psykologi og diagnostik. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(3), 47-53
 • Søren Kierkegaard og græciteten. Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, 2(1), 14-20

2013

 • Hjernealdermennesket – Nikolas Rose og Joelle M. Abi-Racheed om de nye neurovidenskaber, Anmeldelse i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 68, 189-192
 • Søren Kierkegaards gennemslag i den eksistentielle og humanistiske psykologi, psykiatri og psykoterapi, Peer review artikel i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 68, 79-102
 • Eksistensens nøgne hjerte og tragiske splittelse. Michel Foucaults idéhistoriske vending som kritisk radikalisering af den eksistentielle tradition, Peer review artikel i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, Nr. 66
 • Terapi som praksisfilosofi, Anmeldelse i Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, Nr. 1(2), 36-40
 • Eksistensanalyse i praksis, Anmeldelse i PsykologNyt, Nr. 19, 31
 • Levende lærer af de døde. Retsmedicinens udvikling i de vestlige samfund. Anmeldelse i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, Nr. 66
 • Den danske drøm er en munter lighedsdrøm, Kronik i Politiken, 16. juli
 • Den umenneskeligt menneskelige ondskab. Seriemorderen som paradoksal grænsefigur, Peer review artikel I: Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, Nr. 65, 91-115
 • Uddannelse mellem humanistisk livsdannelse og arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling, Anmeldelse I: Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, Nr. 65, 181-4

2012

 • Integrationen af psykoterapi og læringsmodeller i et praksisudviklingsperspektiv, Peer review artikel I: Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, Nr. 64, 107-127
 • Psykoanalytisk krigsførelse, Anmeldelse I: Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, Nr. 64, 152-155
 • Eksistentiel terapi i overblik, Anmeldelse I: Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, Nr. 63

2011

 • Vejledning om dispensationsmuligheder i forbindelse med prøver, Webrapport Aarhus Universitet
 • Førstegangs- og visitationssamtalen i praksis, Webrapport m. Ditte Hessellund, Aarhus Universitet

2010

 • The paradox of modern suffering. Peer review artikel I: Tidsskrift for Forskning i sygdom og samfund, Nr. 13, 2010, s. 131-159

2009

 • Eksistentialisme i psykologi, psykoterapi og psykiatri. Peer review artikel I: I Holst, Nielsen &Amdisen (red.). At tænke eksistensen: studier i eksistenstænkningens historie og betydning.Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2009. s. 217-236.

2008

 • Spiseforstyrrelsernes tavse kulturkritik. Artikel I: Kulturo, Vol. 26, Nr. 14, 2008, s. 49-56.

2006

 • Jobparathed : Overgangen mellem universitetsuddannelse og arbejdsmarked for personer med handicap. Bog,  Aarhus: Aarhus Universitet, 104 s.
 • Transition between university and work for persons with special needs. Artikel I: Knowledge and Transitions: Callenges for Guidance and Counselling within the Context of Globalization and the Enlarged European Union. red. / GerhartRott ; Anna Zembyla-Kalli. Louvain-la-Neuve : Fedora and the Univfersity of Cyprus. s. 93-96.

2005

 • Det svære liv : om lidelsen i den moderne kultur. Bog redigeret sammen med Hans Jørgen Thomsen, Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2005. 271 s.
 • Indledning. I: Det svære liv: Om lidelsen i den moderne kultur. Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2005. s. 7-13.
 • Lidelsen i et kulturelt perspektiv. Artikel I: Sørensen & Thomsen (red.) Det svære liv: om lidelsen i den moderne kultur. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, s. 1-43.

2004

 • Akademiker med handicap. Artikel I: HIT, Nr. 2, 2004.
 • Det sociale bånd. Anmeldelse I: Slagmark, Vol. 40, 2004, s. 213-216.
 • Empati for professionelle. Anmeldelse I: Slagmark, Vol. 40, 2004, s. 217-218.
 • Min fars far havde et fedt job som min fars chef. Anmeldelse I: Slagmark, Nr. 36, 2004, s. 177-179.
 • Sundhedspleje i velfærdsstaten – om politisk dannelse af kvindelig subjektivitet. Anmeldelse I: Slagmark, Nr. 39, 2004, s. 172-176.

2003

 • Depressioner i en moderne tid. Kommentar I: Politiken, 18.11.2003.

2002

 • Den biologiske psykiatris renæssance og det anti-depressive menneske. Artikel I: Slagmark, Vol. 35, 2002, s. 159-183.
 • Den moderne medicin. Redigeret tidsskrift I: Slagmark, Nr. 35
 • Den moderne medicin. Indledning I: Slagmark, 35
 • Ethics, Rights and Death in Modern Medicine. / Hørning, Søren (Redaktør) ; Sørensen, Anders Dræby (Redaktør) ; Gormsen, Lise Kirstine (Redaktør). Antologi, Aarhus Philosophia, 2002. 147 s.
 • Jean Baudrillard: Den endelige løsning – kloning hinsides det menneskelige og det ikkemenneskelige. Oversættelse s.m. Jakob Bek-Thomsen. I: Slagmark, Nr. 35, 2002, s. 147-158.
 • Nikolas Rose: Genetisk risiko og fødslen af det somatiske individ. Oversættelse s.m. Mikkel Thorup, I: Slagmark, 2002, 35
 • Preface. Indlednings.m. LiseGormsen I: Ethics, Rights and Death in Modern Medicine. Aarhus: Philosophia Press, 5-6.
 • Retten til døden i teori og praksis : omkring dødsstraffens historiske former. Anmeldelse I: Slagmark, Nr. 35, 2002, s. 240-243.
 • The problematization of death in modern medicine.ArtikelI: Ethics, Rights and Death in Modern Medicine. Aarhus: Philosophia Press, 2002. s. 109-131.
 • Træk af sundhedspolitikkens genealogi. Anmeldelse s.m. Mikkel Thorup I: Slagmark, Nr. 35, 2002, s. 232-237.

2001

 • Samtidshistoriker – interview med Nikolas Rose, Artikel s.m. Pernille Hjorth i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 30
 • Idéhistorie og filosofi : forskelle og ligheder. Bog s.m. Esben Daalgaard, Aarhus : Institut for Idéhistorie og Institut for Filosofi, Aarhus Universitet, 2001. 8 s.
 • Medicinens historie: herfra hvor vi står. Anmeldelse I: Slagmark, Vol. 31, 2001, s. 164-167.
 • Psykiatriens historie til revision. Anmeldelse I: Slagmark, Nr. 33, 2001, s. 149-153.0
 • Thomas Krogh: Quentin Skinner og problemer i at skrive den politiske tænknings historie. Oversættelse I: Slagmark, Nr. 33, 2001, s. 57-65.

1997

 • Professorerne ud af skabet, s.m. Kristian Mørk, Dagbladet Information

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s