Anders Dræby

Filosof, idéhistoriker, eksistentiel terapeut, supervisor, underviser, foredragsholder og forfatter

Dr. Anders Dræby, DProf/PhD MHH MA BA MPF

En jyde i København

Jeg hedder Anders og er filosof, idéhistoriker, terapeut, supervisor, underviser og forfatter.

Jeg er født og opvokset i Østjylland, hvor jeg har tilbragt mine barndoms- og teenageår i Vejle og min studieår i Aarhus. De sidste 12 år har jeg boet på Nørrebro i København. Det betyder, at jeg både besidder en jysk rolighed og en københavnsk nysgerrighed. Jeg er et lyttende og omgængeligt menneske, der er optaget af at udforske livet og verden. Desuden er jeg et meget intuitivt og empatisk menneske, der er god til at finde andre, hvor de selv er i livet.

Jeg har en klinisk professionsdoktorgrad med PhD i eksistentiel terapi, er kandidat i idéhistorie og filosofi og har en master i humanistisk sundhedsvidenskab samt to tilvalgsuddannelser i psykologi og en engelsk grunduddannelse i psykoterapi.

Praktisk filosof

Jeg har undervist i filosofi og idéhistorie gennem mange år og har bland andet været ansat på afdelingerne for idehistorie, filosofi og pædagogisk filosofi på Aarhus Universitet.

Jeg er oprindeligt uddannet cand. mag. i idéhistorie og filosofi og har desuden en filosofisk mastergrad i humanistisk sundhedsvidenskab. De senere år har jeg hovedsageligt været interesseret i åndens, eksistensens og livets filosofi, og det omfatter også den tidlige europæiske, indiske, kinesiske og mellemøstlige filosofi. Jeg har især været optaget af at genoplive filosofien om en praktisk livskunst, der handler om at leve i en kærlighed til visdom og en søgen efter indsigt. Jeg har derfor især fokus på, hvordan filosofien har været praktiseret som en åndelig og eksistentiel livsform i både Europa, Afrika, Asien og Amerika, se fx omtale af min bog Livskunsten her!

Eksistentiel terapeut og supervisor

Desuden arbejder jeg som eksistentiel terapeut på en privat klinik i hjertet af København og fungerer som supervisor for læger, psykoterapeuter og psykologer. Eksistentiel terapi er en metode, der sætter fokus på at gøre almindelige mennesker i stand til at leve livet på en meningsfuld måde. Nemlig ved at de lærer at være tro mod sig selv og komme overens med tilværelsen. Se mere på min klinikhjemmeside nedenfor.

Jeg er underviser, klinisk supervisor og forskningsvejleder ved New School of Psychotherapy in Counselling i London, der er grundlagt af Emmy van Deurzen. NSPC er den mest velrenommerede uddannelsesinstitution for eksistentiel terapi i verden, og uddannelserne  er akkrediteret under Middlesex University London. Her underviser jeg bl.a. i eksistentiel supervision, eksistentiel terapi, etik og religion, ligesom at jeg er vejleder på forskningsprojekter og klinisk supervisor for psykologer og terapeuter fra hele verden. I tilknytning til mit terapeutiske virker er jeg tillige peer reviewer på en række internationale tidsskrifter om psykoterapi. Jeg arbejder også med forskning inden for eksistentiel terapi og er tilknyttet The Existential Research Academy i London. Desuden sidder jeg i bestyrelsen for Federation for Existential Therapy in Europe og er medlem af Society for Existential Analysis.

Lærer, vejleder og coach

Mit tredje ben er pædagogik: Jeg har arbejdet i mange år med specialpædagogik, pædagogisk psykologisk rådgivning, uddannelsesrådgivning og studievejledning samt med undervisning og vejledning i generel pædagogik og pædagogisk filosofi. Jeg er glad for at være lærer, og mit mål er at eleven eller den studerende i sidste ende kan gå ud af døren som sin egen lærer. Jeg er god til at få folk til at vise deres bedste og træde frem i livet som dem selv.

Forfatter

Endelig holder jeg meget af at skrive, og jeg har udgivet over 200 bøger, artikler og anmeldelser. Jeg har både skrevet og redigeret adskillige artikler og og bøger omkring især filosofi og idéhistorie, senest bogen Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet fra 2018. Jeg har desuden skrevet flere forskningsartikler omkring eksistentiel terapi og psykoterapi, og jeg har redigeret en antologi om emnet.  Endelig har jeg også skrevet om psykologi, pædagogik, specialpædagogik, vejledning, sociologi og sundhedsvidenskab.

Tidligere beskæftigelse

Tidligere har jeg blandt andet været ekstern lektor i pædagogisk filosofi under Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, forskningsmedarbejder ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet og underviser i idéhistorie samt medicinsk filosofi og videnskabsteori ved Aarhus Universitet.

Desuden grundlagde jeg enheden for pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning (PPU) ved Aarhus Universitet, som jeg i mange år var leder for. Herunder var jeg studielektor i rådgivning under Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Før det har jeg blandt andet været rådgiver og studievejleder på Aarhus Universitet, sygeplejevikar i psykiatrien på Risskov Hospital, specialpædagogisk medarbejder for udviklingshæmmede i Sydengland og pædagogmedhjælper i Vejle. Desuden har jeg været konsulent for HR-afdelinger, psykiatrien og andet.

 .

Kontaktoplysninger mv

For aftale om foredrag, interviews og lignende

Kontakt, skriv til: andersdraeby@gmail.com (i særlige tilfælde kan jeg kontaktes på tlf 30487320)

For aftale om samtale (terapi, coaching eller supervision)

Bestil tid ved at skrive en e-mail til: anders@livsduelig.com

Klinik hjemmeside: www.livsduelig.com

 

Opdateret 2018