Bestil et foredrag

Jeg holder løbende foredrag forskellige steder. Det er muligt at bestille mig til at holde foredrag ved at skrive til anders@livsduelig.com.

Jeg laver såvel skræddersyede foredrag som gentagelser af tidligere foredrag

  1. Bestil et foredrag: Se beskrivelse nedenfor af udvalgte foredrag, der kan bestilles. Du kan også se en liste over andre tidligere foredrag, der kan bestilles her!
  2. Praktisk

.

1. Bestil et foredrag

Søren Kierkegaard og problematiseringen af psykopatologi

I dag bliver den professionelle forståelse af psykiske lidelser domineret af den konventionelle psykopatologi. Dermed opfattes lidelserne som specifikke udtryk for dysfunktionelle forstyrrelser og mangelfuld tilpasning, der kan kategoriseres ud fra et psykiatrisk diagnosesystem. Den professionelle indsats bliver dermed baseret på en teknologisk model, hvor målet er at identificere klienternes specifikke symptomer for at kunne stille en psykiatrisk diagnose med henblik på at iværksætte symptomreducerende behandling.

Foredraget demonstrerer, hvordan Søren Kierkegaards forfatterskab kan bruges som grundlag for en alternativ tilgang, der ikke har et instrumentelt og objektiverende fokus på klienten. En eksistentielfænomenologisk tilgang, der i stedet tager afsæt i det enkelte menneskes unikke oplevelse af psykisk lidelse og griber fat i selve den eksistentielle rod til oplevelsen.

Første del af foredraget viser derfor, hvordan Kierkegaards begreber om angst og fortvivlelse giver os en mulighed for at forstå kernen i psykiske lidelser som noget almenmenneskeligt og åndeligt snarere end som noget dysfunktionelt. Derefter viser foredraget, hvordan den eksistentielle fænomenologi har brugt disse indsigter til at udvikle en helheldsorienteret tilgang til psykiske lidelser, hvor lidelsen må forstås ud fra det enkelte menneskes egen meningshorisont.

.

Søren Kierkegaard og pædagogikken

Søren Kierkegaard er ikke alene Danmarks største filosofi og teolog, men han har også fået en vigtig plads i verdenshistorien. Det er velkendt, at Kierkegaard også var en stor litterat og psykolog. Til gengæld har der været mindre fokus på Kierkegaards mulige relevans for pædagogikken. Foredraget ser på, hvilke perspektiver Kierkegaards tænkning giver for det pædagogiske felt i dag.

.

Viktor Frankl om meningen med livet

Den østrigske psykiater og eksistensterapeut Viktor E. Frankl overlevede sit ophold i di nazistiske koncentrationslejre under anden verdenskrig. Året efter befrielsen fra lejrene udgav Frankl sine erindringer fra krigen, der blev en beststeller og er nu er under filmatisering. I sine erinderinger giver Frankl belæg for den tilgang til psykoterapien, som han flere år forinden havde lanceret under navnet logoterapi. Kernen i Frankls teori og praksis er, at vi som mennesker søger efter mening. Psykiske lidelser er udtryk for, at vi har mistet fornemmelsen af mening i livet, og terapiens opgave består tilsvarende i at genopbygge klientens oplevelse af en livsmening. Foredraget giver et indblik i Frankls liv, hans erfaringer fra koncentrationslejrene og hans indsigt i betydningen af at have en livsmening.

.

Filosofisk livskunst som terapeutisk praksis

Hvordan skal man leve sit liv, for at det bliver et godt liv? Oprindeligt er etikken en livskunst, der søger at give mennesket praktiske anvisninger på, hvordan det skal leve sit liv for at opnå et mål om menneskelig blomstring (eudaimonia). I de senere år er der opstået en interesse for at genoplive den filosofiske livskunst fra hellenismen og romertiden som et svar på de eksistentielle udfordringer, som det moderne menneske står over for. Den filosofiske livskunst bliver oprindeligt tænkt som en spirituel terapi for sjælen, der skal sikre mennesket et liv uden lidelse og bekymringer. Foredraget giver et indblik i den filosofiske livskunst som terapeutisk praksis og stiller skarpt på, hvad vi kan bruge den til i det 21. århundrede.

 

Jean-Paul Sartre fra filosofi til terapeutisk praksis

Jean-Paul Sartre var en af det 20. århundredes mest kendte filosoffer. Foredraget viser, hvordan Sartres filosofi kan bruges som afsæt for en praksis, der har fokus på at gøre folk til forfattere af deres egen livshistorie.

.

2. Praktisk

For at bestille et foredrag skriv til: andersdraeby@gmail.com

Et foredrag varer normalt 2×45 minutter men andet kan aftales. Et foredrag er almindeligvis med power point.

(obs. Med mindre andet er aftalt på forhånd, er det ikke muligt at optage et foredrag på video eller bånd og derefter gøre det offentligt tilgængeligt)