Foredrag og kurser

Jeg holder løbende foredrag forskellige steder. Det er muligt at booke mig til foredrag ved at skrive til anders@livsduelig.com.

  1. Book et foredrag: Se beskrivelse af udvalgte foredrag, der kan bookes
  2. Liste over foredrag: Se nogle af mine andre tidligere foredrag, der også kan bookes.

1. Book et foredrag

Viktor E. Frankl om meningen med livet

Den østrigske psykiater og eksistensterapeut Viktor E. Frankl overlevede sit ophold i di nazistiske koncentrationslejre under anden verdenskrig. Året efter befrielsen fra lejrene udgav Frankl sine erindringer fra krigen, der blev en beststeller og er nu er under filmatisering. I sine erinderinger giver Frankl belæg for den tilgang til psykoterapien, som han flere år forinden havde lanceret under navnet logoterapi. Kernen i Frankls teori og praksis er, at vi som mennesker søger efter mening. Psykiske lidelser er udtryk for, at vi har mistet fornemmelsen af mening i livet, og terapiens opgave består tilsvarende i at genopbygge klientens oplevelse af en livsmening. Foredraget giver et indblik i Frankls liv, hans erfaringer fra koncentrationslejrene og hans indsigt i betydningen af at have en livsmening.

.

Filosofisk livskunst som terapeutisk praksis

Hvordan skal man leve sit liv, for at det bliver et godt liv? Oprindeligt er etikken en livskunst, der søger at give mennesket praktiske anvisninger på, hvordan det skal leve sit liv for at opnå et mål om menneskelig blomstring (eudaimonia). I de senere år er der opstået en interesse for at genoplive den filosofiske livskunst fra hellenismen og romertiden som et svar på de eksistentielle udfordringer, som det moderne menneske står over for. Den filosofiske livskunst bliver oprindeligt tænkt som en spirituel terapi for sjælen, der skal sikre mennesket et liv uden lidelse og bekymringer. Foredraget giver et indblik i den filosofiske livskunst som terapeutisk praksis og stiller skarpt på, hvad vi kan bruge den til i det 21. århundrede.

.

Søren Kierkegaard og problematiseringen af psykopatologi

I dag bliver den professionelle forståelse af psykiske lidelser domineret af den konventionelle psykopatologi. Dermed opfattes lidelserne som specifikke udtryk for dysfunktionelle forstyrrelser og mangelfuld tilpasning, der kan kategoriseres ud fra et psykiatrisk diagnosesystem. Den professionelle indsats bliver dermed baseret på en teknologisk model, hvor målet er at identificere klienternes specifikke symptomer for at kunne stille en psykiatrisk diagnose med henblik på at iværksætte symptomreducerende behandling.

Foredraget demonstrerer, hvordan Søren Kierkegaards forfatterskab kan bruges som grundlag for en alternativ tilgang, der ikke har et instrumentelt og objektiverende fokus på klienten. En eksistentielfænomenologisk tilgang, der i stedet tager afsæt i det enkelte menneskes unikke oplevelse af psykisk lidelse og griber fat i selve den eksistentielle rod til oplevelsen.

Første del af foredraget viser derfor, hvordan Kierkegaards begreber om angst og fortvivlelse giver os en mulighed for at forstå kernen i psykiske lidelser som noget almenmenneskeligt og åndeligt snarere end som noget dysfunktionelt. Derefter viser foredraget, hvordan den eksistentielle fænomenologi har brugt disse indsigter til at udvikle en helheldsorienteret tilgang til psykiske lidelser, hvor lidelsen må forstås ud fra det enkelte menneskes egen meningshorisont.

.

Søren Kierkegaard og pædagogikken

Søren Kierkegaard er ikke alene Danmarks største filosofi og teolog, men han har også fået en vigtig plads i verdenshistorien. Det er velkendt, at Kierkegaard også var en stor litterat og psykolog. Til gengæld har der været mindre fokus på Kierkegaards mulige relevans for pædagogikken. Foredraget ser på, hvilke perspektiver Kierkegaards tænkning giver for det pædagogiske felt i dag.

.

2. Liste over foredrag 2018

Jean-Paul Sartre og Michel Foucault. FU Emdrup, 28. Maj

Augustin og Montaigne om det gode liv. FU Emdrup, 28. Maj

Stoicismen. FU Emdrup, 14 Maj

Fra Samkhya, Yoga og Vedanta til Jiddu Krishnamurti. FUKBH, 9. maj

Filosofisk livskunst: Epikuræisme og skepticisme. FU Emdrup, 7. maj

Hinduismen som religion og almen livsfilosofi. Folkeuniversitetet i København, 2. maj

Buddhismens filosofiske skoler. 25 april, FUKBH

Sokrates og hans arvinger. 23. april Folkeuniversitetet i Emdrup

Sartre and supervision. NSPC, 20 april

Boundaries and limits. NSPC 20 april

Nietzsche and Foucault in supervision. NSPC 19. april

Supervising different modalities. NSPC 19 april.

Merleau-Ponty and supervision. 18. april NSPC

Existential supervision models, 18. april NSPC

Heidegger and supervision. New School of Psychotherapy and Counselling, 17. april

Supervision theories. 17. april, NSPC

Kierkegaard and Tillich, 16. april, Existential Academy

Existential supervision, 16. april, Existential Academy

Buddhismen som religion og livsfilosofi. 11. april, FUKBH

Indisk filosofi. 4. april, FUKBH

Daoismen – Zhuangzi. 21. marts, FUKBH

Stoisk ro i hverdagen. 20. marts, FU Emdrup

Daoismen – Daodejing. 14. marts, FUKBH

Stoisk ro i hverdagen. 13. marts, FU Emdrup

Eksistensens psykologi – Rollo May og Irvin Yalom. 8. marts, Folkeuniversitetet i Aarhus

Konfuzianismen – Meng Zi og Xun Zi.  7. marts, FUKBH

Stoisk ro i hverdagen. 6. marts, FU Emdrup

Michel Foucault og frihedens eksistensetik. 2. marts, Dannelsesrejse, Andalusien

Jean-Paul Sartre og livsæstetikken. 2. marts, Dannelsesrejse, Andalusien

Viktor Frankl og kunsten at finde mening med livet, 1. marts, Jardin de los limones

Søren Kierkegaard og eksistentiel livskunst. 27 februar,  Jardin de los limones

Augustin og Montaigne. 26 februar, Jardin de los limones

Stoisk livskunst. 25 februar, Jardin de los Limones

Sokrates og hans arvinger. 25 februar, Jardin de los Limones

Konfutse. 21 februar, Folkeuniversitetet i København

Kinesisk livsfilosofi. 14 februar, Folkeuniversitetet i København

Store eksistentielle psykologer. 28 januar, Folkeuniversitetet i Emdrup

Stoisk ro i hverdagen. 27 januar, Folkeuniversitetet i Aarhus

Martin Heidegger, Hannah Arendt og Maurice Merleau-Ponty. 19 januar, FUKbh

Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir. 18 januar, Fukbh

Martin Buber og Emmanuel Levinas. 17 januar, Fukbh

Friedrich Nietzsche og Albert Camus, 16 januar, Fukbh

Søren Kierkegaard og Karl Jaspers, 15 januar, Fukbh

 2017

Hinduismens filosofiske skoler. Fukbh, 21 juli

Buddhistisk filosofi. Fukbh, 20 juli

Indisk filosofi. Fukbh, 19 juli

Daoistisk filosofi. Fukbh, 18 juli

Konfuzianisme. Fukbh, 17 juli

Kinesisk filosofi. Fukbh, 17 juli

Viktor E. Frankl om meningen med livet, Human Education Group, 19 jun. 2017

Pædagogikkens idehistorie – Locke, Arendt og Nussbaum, FU Emdrup, 23 maj 2017

Emmy Van Deurzen og den britiske Eksistensanalyse, FU Emdrup, 16 maj 2017

Pædagogikkens idehistorie – Grundtvig, Kold, Kierkegaard og Løgstrup, FU Emdrup, 16 maj 2017

Pædagogikkens idehistorie – Kant, Humboldt, Herbart, Pestalozzi og Nietzsche, FU Emdrup, 10. maj 2017

Rollo May og Irvin D. Yalom, FU Emdrup, 9. Maj 2017

Karl Jaspers og Hannah Arendt, FU København, 4 maj 2017

Pædagogikkens idehistorie – Rousseau og Dewey, FU Emdrup, 3 maj 2017

Ronald D. Laing – fra skizofreni til metanoia, FU Emdrup, 2 maj 2017

Martin Bubers dialogiske filosofi, FU Kbh 21 apr. 2017

Pædagogikkens idéhistorie – Sokrates, Platon og Aristoteles, FU Emdrup, 20 apr. 2017

Ludwig Binswanger og Daseinsanalysen, FU Emdrup 19 apr. 2017

Maurice Merleau-Ponty om sansningens og sprogets fænomenologi, FU Kbh, 30. marts 2017

Stoisk ro i hverdagen – om stoicismens livsfilosofi, FU Emdrup, 26 mar. 2017

Martin Heideggers fundamentalontologi og værenshistorie, FU Kbh, 23 mar. 2017

Simone de Beauvoirs eksistentialistiske feminisme, FU Kbh, 16. marts 2017

Jean-Paul Sartres eksistentialisme og etik, FU Kbh, 9 mar. 2017

Normalitetens genkomst, DFS Årsmøde, 3. marts 2017

Filosofisk vækkelse, DFS Årsmøde, 3. marts 2017

Albert Camus og absurditetens filosofi, FUK, 23. februar 2017

Friedrich Nietzsches ateistiske eksistensfilosofi, Folkeuniversitetet i København, 16 feb. 2017

Filosofisk livskunst som terapeutisk praksis, Human Education Group, 13 feb. 2017

Søren Kierkegaards kristne eksistensfilosofi, FU Kbh, 9 feb. 2017

Filosofisk livskunst – Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault og Emmy van Deurzen, FU Kbh, 13 jan. 2017

Filosofisk livskunst – Augustin, Michel de Montaigne og Søren Kierkegaard, FU Kbh, 12 jan. 2017

Filosofisk livskunst – Musonius Rufus, Epiktet og Marcus Aurelius, FU Kbh, 11 jan. 2017

Filosofisk livskunst – Epikur, Lukrets og Lucius Annaeus Seneca, FU Kbh, 10. jan.2017

Filosofisk livskunst – Sokrates, Diogenes fra Sinope, Pyrrhon og Sextus Empiricus, FU Kbh, 9 jan. 2017

 

2016

Bipolar Disorder. Recurrent or Unremitting Disorders. Suicide and Self-harm, NSPC London, 16 dec. 2016

Existential Practice: Endings and Remaining Questions, Middlesex University London, 16 dec. 2016

Neurocognitive Disorders, NSPC London, 15 dec. 2016

The role of the family in psychiatric disorder, 15 dec. 2016

Schizophrenia Spectrum and Psychotic Disorders. Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders, New School of Psychotherapy and Counselling, 14 dec. 2016

Healing and Transcendence, NSPC London dec. 2016

Neurodevelopmental Disorders and Sleep-wake Disorders, NSPC London dec. 2016

Disorder or public danger? NSPC London, 13 dec. 2016

So-called Personality Disorders and Moral Insanities, NSPC, 12 dec. 2016

Stages of disorder and recovery, New School of Psychotherapy and Counselling, 12 dec. 2016

Filosofisk livskunst som terapeutisk praksis, Københavns Universitet, 24. november
Normalitetens genkomst, Aarhus Universitet, 18. november
Eksistentiel filosofi – Martin Heidegger og Maurice Merleau-Ponty, FU Emdrup, 26. april
Eksistentiel filosofi – Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir, FU Emdrup,, 19 apr. 2016
Stoikernes livsvisdom i antikken og i dag, FU Odense,, 16 apr. 2016
Michel Foucault og hans betydning i dag: Sundhed og terapi, FU Emdrup,, 12 apr. 2016
Stoikernes livsvisdom i antikken og i dag, FU Emdrup,, 9 apr. 2016
Eksistentiel filosofi – Karl Jaspers, Friedrich Nietzsche og Albert Camus, FU Emdrup,, 5 apr. 2016
Eksistentiel filosofi – Søren Kierkegaard, FU Emdrup,, 29 mar. 2016
Michel Foucault om stat, magt og politisk ledelse, FU Kbh,, 15 mar. 2016 → 12 apr. 2016
N. F. S. Grundtvig om statsmæssig oplysning, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse,, 11 mar. 2016
Søren Kierkegaard og eksistentiel terapi, Institut for Eksistentiel-Dynamisk Psykoterapi, 12 mar. 2016
Livsduelighed og eksistens i pædagogikken, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, 8 mar. 2016
Filosofien som livskunst – Marcus Aurelius, FU Kbh,, 8 mar. 2016
Søren Kierkegaard og pædagogikken, Zahle Seminarium,, 3 mar. 2016
Filosofien som livskunst – Epiktet, FU KBh,, 1 mar. 2016
Jean-Paul Sartre og generøsitetens humanisme, FU Kbh,, 25 feb. 2016
Filosofien som livskunst – Lucius Annaeus Seneca, FU Kbh, 23 feb. 2016
Filosofien som livskunst – Epikur og Lukrets, FU Kbh, 16 feb. 2016
Filosofien som livskunst – Sokrates, Diogenes fra Sinope og Sextus Empiricus, FU Kbh,, 9 feb. 2016
Søren Kierkegaard og psykologien, FU Aarhus, 8 feb. 2016
Filosofien som livskunst – Pierre Hadot og Michel Foucault, FU København, 2 feb. 2016

2015

Livsduelighed som filosofisk-pædagogisk mål, Pædagogisk Filosofisk Forenings årsmøde, 14 nov. 2015

Eksistentiel fænomenologi i supervision for praktiserende læger, Roskilde Sygehus, 2. nov. 2015

Strukturel eksistentiel terapi, EDP-Instituttet, 24. oktober 2015

Psykiatriens historie, Psykiatrisk Symposium, Risskov Psykiatrisk Hospital, 7. oktober

Sundhed og terapi. Michel Foucault og hans betydning i dag. Folkeuniversitetet i Emdrup, 14. September

The Paradox of Normality. Stress, Anxiety and Depression as Existential Sociological Problem, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 10. september 2015

Stoikernes livsvisdom i antikken og i dag, Folkeuniversitetet i Emdrup, 9. september-26. oktober 2015

Eksistentiel filosofi, Folkeuniversitetet i Emdrup, 1. september-20. oktober 2015

Eksistentiel filosofi og fænomenologi, Folkeuniversitetet i Odense, 22.-29. august 2015

Existential Sociology for the 21st Century, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 6. juni 2015

The Paradox of Normality. Existential Implications of the Return of Normality. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. 6. juni 2015

Psykologiens idéhistorie, Folkeuniversitetet i Aarhus, 6.-27. maj 2015

Fra Michel Foucault til terapi og livsduelighed, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, 5. maj 2015

Michel Foucault, Folkeuniversitetet i København, 9. april-28. maj 2015

Eksistentiel filosofi, Folkeuniversitetet Emdrup, 7. april-26. maj 2015

Fokus på muligheder – eller hvordan man gør begrænsninger til en styrke, Konferencen Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse, Undervisningsministeriet og Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 19. marts 2016

Stoicismen i antikken og i dag, Folkeuniversitetet i København, 2.-16. marts 2016

Filosofisk terapi som træning til døden. Livsduelighed og livsudfoldelse i stoicisme og eksistentiel fænomenologi. Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde, 6. marts 2015

Psykologiens idéhistorie, Folkeuniversitetet i Odense, 26. januar 2015

Psykologiske afvigelser – fejl eller variationer over det normale? Det normale i et psykologisk perspektiv, Århundredets Vidensfestival, 26 jan. 2015

2014

Søren Kierkegaard og den eksistensfænomenologiske problematisering af psykopatologi, Aalborg Universitet

Eksistentiel psykologi. Folkeuniversitetet i Odense, 22. oktober-3.december

Store nye sociologer – Michel Foucault. Folkeuniversitetet i Kolding, 2. oktober

Existential Psychotherapy. Danish Institute for Study Abroad, 25. september

Store nye sociologer – Michel Foucault. Folkeuniversitetet i Odense, 23. september

Den livsduelige borger – eksistentiel samtale i velfærdssektoren, Revance, Kolding Kommune, 1-2. september

Eksistentiel psykologi, Sommeruniversitetet, Vartov, 9. juli

Den sundhedsvidenskabelige rationalitets indvirkning på psykoterapien, Forskningsnetværket for Medicinsk filosofi og Humanistisk sundhedsforskning, 20. maj

Eksistentiel psykologi, Folkeuniversitetet i Aarhus, 29-30. april

Eksistentiel psykologi, Folkeuniversitetet i Emdrup, 10. marts-21. april

Existential Perspectives on Positive Psychology, Danish Institute for Study Abroad, 4. februar

Eksistensanalyse og livsduelighed, Region Hovedstadens Psykiatri, Ballerup, 20. jan

2013

Kritisk medicinhistorie, Institut for Kultur og Samfund, AU

Søren Kierkegaard og den eksistentielle psykologi og terapi, Forum for Eksistentiel psykologi og terapi

2012

Psykiatri og eksistens, Forum for Eksistentiel psykologi og terapi

2008

Eksempler på tilpasning, kompensation og støtte på uddannelsesområdet, Konferencen Mere end almindelig hensyntagen, Landsforeningen af psykiatribrugere

2007

Uddannelsesrådgivning til studerende med psykiske lidelser, Ungemessen Unge med psykiske og sociale problemer, Videnscenter for Socialpsykiatri