1. Hvad er filosofisk livskunst?

Af Anders Dræby, 2017

Hvordan skal man leve sit liv, for at det bliver et godt liv? Etikken handlede oprindeligt om at lære kunsten at leve livet og klare livets udfordringer. Målet var at opnå et godt liv uden lidelse og bekymringer.

De seneste årtier er den filosofiske livskunst igen blevet voldsomt populær. For selv om vi har fået videnskab og teknologi, har vi ikke nødvendigvis fået lettere ved at leve livet. Mange af os lever i en evig jagt på materielle goder, præstationer og succes uden at få en oplevelse af mening og tilfredshed. Psykologien og lægevidenskaben har givet os mange redskaber til at få et normalt og tilpasset liv, men de har ikke formået at gøre vores liv mere meningsfuldt.

Grundtanken er, at vi får et bedre liv ved at lære et livshåndværk. Det betyder blandt andet, at vi udvikler en højere bevidsthed om os selv og vores omverden. Sådan at vi bedre kan møde livets udfordringer som os selv.

Spørgsmålet er, hvordan vi kommer til at leve et meningsfuldt liv som hele mennesker. I den forbindelse skal den filosofiske livskunst forstås som den dannelse, der skal til for at få et godt liv. Det afgørende for filosofien er nemlig, at vi ikke er færdige som mennesker. Derfor må vi lære os nogle bestemte indstillinger, holdninger og færdigheder.

http://www.andersdraeby.com / http://www.livsduelig.com