Dansk eksistenspsykologi

Anders Dræby, klinik side: http://www.livsduelig.com, kontakt: anders@livsduelig.com

Eksistentiel terapi og eksistentiel coaching

Bo Jacobsen

Den danske eksistenspsykologi blev etableret af den danske psykolog Bo Jacobsen i 1990′erne. Bo Jacobsens hovedopgave har været at bidrage til udviklin

gen af en egentlig eksistentiel psykologi. I indledningen til hovedværket Invitation to Existential Psychology, der har den danske titel  Livets dilemmaer, beskriver Jacobsen den eksistentielle psykologi som det naturlige og nødvendige bindeled mellem den eksistentielle filosofi og den eksistentielle terapi. Ifølge Jacobsen er det nødvendigt, at denne eksistentielle psykologi  og dens begreber, teorier og empiriske støtte ekspliciteres. Ellers forbliver den implicit i hovedet på terapeuterne, men uden den klarhed, der følger af bevidst gennemtænkning.

Jacobsen tager i den forbindelse afsæt i en undren over, at den eksistentielle psykologi ligger spredt, fragmenteret og usystematiseret rundt om i bøger og artikler. Derfor har Jacobsen set en vigtig opgave i at samle den eksistentielle psykologi og om muligt profilere retningens muligheder og samfundsmæssige berettigelse sammenholdt med andre psykologiske retninger. Jacobsens tilgang tager eksplicit udgangspunkt i en idé om, at det er nødvendigt at identificere og udvikle et psykologisk mellemled mellem filosofi og terapi. Netop på dette punkt adskiller Jacobsen sig fra Emmy van Deurzen, der mener at terapien udelukkende skab baseres på et filosofisk grundlag.

Jacobsens bog giver en rigtig god og læseværdig indføring i en original dansk tilgang til eksistenspsykologien. Et godt sted for nye læsere at starte.

Jacobsen betragter sin tilgang til den eksistentielle terapi som udogmatisk. Jacobsens vigtigste inspirationskilder er Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli, Irvin Yalom og Medard Boss. Samt mere indirekte Viktor E. Frankl.

Jacobsen har stået for et forskningsprojekt omkring kræft og eksistens, der forefindes i bogform.

Jacobsen har også beskæftiget sig med andre praktiske anvendelser af den eksistentielle filosofi og psykologi i forbindelse med arbejder omkring bl.a. pædagogik og undervisning.

Jacobsen var initiativtager til Forum for Eksistentiel psykologi og terapi, og senere grundlagde han også Center for Forskning i eksistens og samfund ved Københavns Universitet.

Karsten Borg Hansen

En anden vigtig eksponent for den eksistentielle psykologi er den danske psykolog Karsten Borg Hansen, der både har arbejdet på at etablere en eksistentiel psykologi og en eksistentiel psykoterapi på et eksistensfilosofisk fundament. Hansen udgav i 2009 den interessante bog Den ligeværdige dialog. Bogen giver først og fremmest en indføring i eksistentiel psykoterapi.

Bjarne Jacobsen

En tredje vigtig eksponent er den danske psykolog Bjarne Jacobsen, der bl.a. har forsøgt at uddestillere en sammenhængende psykologisk teori fra Søren Kierkegaards forfatterskab. Dette kommer bl.a. til udtryk i den interessante bog Den helbredende sygdom fra 2000. Jacobsen udgav i 2012 den interessante bog Eksistentiel psykologi – mellem himmel og jord. Bogen giver en  indføring i eksistenspsykologien, der også må betragtes som udtryk for den originale danske vinkel på emnet.

Andre

Kierkegaard er på mange måder den første danske eksistenspsykolog. Hans psykologiske tanker findes især i værkerne Gentagelsen, Sygdommen til døden, Begrebet Angest og Afsluttende uvidenskabelig efterskrift.

Ib Ostenfeld har skrevet to bøger om Kierkegaards psykologi. Kresten Nordentoft har skrevet en meget omfattende indføring i Kierkegaards psykologi, der drager paralleller til psykoanalysen.

Lotte Frederiksen har skrevet en bog, der præsenterer en fortællende tilgang til eksistentiel terapi.

Jeg har selv skrevet flere introduktioner til eksistentiel psykolog samt de tilsvarende emner eksistentiel psykologi og terapi. I artiklen Angst – når hverdagslivet bliver hjemløst belyser jeg de forskellige eksistenspsykologiske perspektiver på angst og inddrager også flere eksistenssociologiske perspektiver. I artiklen Søren Kierkegaard og den eksistentielfænomenologiske problematisering af psykopatologi viser jeg, hvordan Kierkegaard er blevet brugt og kan bruges til en forståelse af psykiske lidelser og eksistentielle problemer, der udgør et alternativ til psykiatriske diagnoser og den psykopatologiske forståelse af psykiske lidelser som sygdomme. Nemlig ved at vise at psykiske lidelser har en almenmenneskelig kerne og peger på det enkelte menneskes oplevelse af angst og utryghed i verden.

Litteratur:

 • Frederiksen, L. (2013). Helende historier. Kbh.: Frydenlund
 • Hansen, Karsten Borg (2009). Den ligeværdige dialog. DPF
 • Jacobsen, Bo (1998). Eksistensens psykologi: en introduktion. Hans Reitzel.
 • Jacobsen, Bo (1998). Voksenundervisning og livserfaring. Hans Reitzel
 • Jacobsen, Bo (1998). Kræft og eksistens. Hans Reitzel
 • Jacobsen, Bo et al (2003). Mød eleven. Hans Reitzel
 • Jacobsen, Bo (2007a). Eksistentiel psykologi og terapi. In: B. Karpatschof & B. Katzenelson (Eds.), Klassisk og moderne psykologisk teori, (pp. 100-117). Hans Reitzel.
 • Jacobsen, B0 (2007b). Invitation to Existential Psychology: A Psychology for the Unique Human Being an its Applications in Therapy. Wiley.
 • Jacobsen, B0 (2009). Livets dilemmaer : en bog om eksistentiel psykologi.  Hans Reitzel.
 • Jacobsen, Bjarne (2000). Den helbredende sygdom. DPF
 •  Jacobsen, Bjarne (2012). Eksistentiel psykologi – mellem himmel og jord. Samfundslitteratur
 • Nordentoft, K. (1972). Kierkegaards psykologi. København: Hans Reitzels Forlag
 • Nordentoft, K. (1978 [1972]). Kierkegaard’s Psychology. Eugene: Duquesne University Press
 • Ostenfeld, I. (1933). Om Angst-Begrebet i Søren Kierkegaard Begrebet Angest. Copenhagen: Gad
 • Ostenfeld, I. (1972). Kierkegaards psykologi. Copenhagen: Rhodos
 • Sørensen, Anders Dræby (2015). Angst – når hverdagslivet bliver hjemløst. In: I. Bo & M. Jacobsen (eds.). Hverdagslivets følelser. Kbh: HRF
 • Sørensen, Anders Dræby (2015). Søren Kierkegaard og den eksistentielfænomenologiske problematisering af psykopatologi. In: Pahuus, Rendtorff & Søltoft (red.). Kierkegaard som eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
 • Sørensen, Anders Dræby (2009): Eksistentialisme i psykologi, psykoterapi og psykiatri. In. Amdisen, Holst & Nielsen (red). At tænke eksistensen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
 • Sørensen, Anders Dræby (2014). Søren Kierkegaards gennemslag i den eksistentielle og humanistiske psykologi, psykiatri og psykoterapi. Slagmark, 68, 79-103

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s