Galskabens historie i fornuftens tidsalder

Kort intro
Udgangspunkt
 1. Hvorledes er vor kultur nået frem til at tillægge sygdommen betydning af afvigelse og den syge en status, der udelukker ham ? Psykisk lidelse er kulturel !
 2. Og hvorledes kommer vort samfund på trods heraf til udtryk i disse sygelige former, som det afslår at genkende sig selv i ? Det er kulturens og samfundets modsigelser, der viser sig i de psykiske lidelser !

Konflikterne og modsigelserne i det moderne samfund fremkalder den fremmedgørelse og selvfremmedgørelse, som viser sig i sindssygdommene !
Men hvad er det så for nogle kulturelle modsigelser?

Friedrich Nietzsche: Tragediens fødsel
 • Det dionysiske
 • Det appolinske
 • Tragedien som tragisk verdensanskuelse, omfatter både det dionysiske og appolinske
 • Det sokratiske fortrænger det dionysiske
 • Vestens fornuftshistorie som glemselshistorie
Galskabens historie i fornuftens tidsalder
 • Galskabens historie som historien om den moderne fornuft, der udelukker den tragiske verdensanskuelse
 • Hvordan accepteres og defineres nogle menneskes væremåde som naturlig og andres som gal/sindssyg og udskilles ?
 • Tavshedens arkæologi
 • Ikke galskabens egen historie men historien om omgangen med og forholdet til galskaben
Renæssance
 • Forvisningen af de gale gennem ulokaliserbar bortsendelse som centralt socialt symbol
 • Samtiden kan forholde sig til sig selv og sine åbne grænser i galskabserfaringen
 • HJEMSØGELSEN
  Højere magt
  Budskab om den ydre verdens intethed- Indefra som begrænsningen og foreløbigheden i menneskets væremåde
  Den sædvanlige fornuft hviler på vrangforestillinger
  Memento om afhængighed af gudTragisk strid
  Indviede personer – dårskabens visdom
  Lærdom i enfoldighed og umiddelbarhed
Klassisk periode
 • Internering af uordentlige elementer
  Spedalskhedens model
 • Straf og moralsk kontrol af uproduktivitet
 • Adskillelse mellem fornuft og ufornuft
 • Ontologisk ikke-væren
 • Dyriskhed og moralsk fejl i viljen
 • To modsatrettede identiteter
 • Retten som ramme
Moderne periode
 • Indespærring i asylet
 • Bevægelighed i frisk luft
 • Komme til udtryk i egenart
 • Moraliserende sanktioner
 • Bevidsthed om egen skyld
 • Selvcensur og selvkontrol
 • Selvfremmedgørelse
 • Reintegration
 • Eksklusion som negativitet
  YderliggørelseInklusion som positivitet
  Inderliggørelse som sjæleligt fænomen
 • Fornuftens objektiverende blik
  Specificering og differentiering
  Medicinsk videnskab som distanceret monolog
  Sindssygdom som sygdommens logikSubjektet gøres tavst som objekt
  Dunkelt ikke-sprog
  Tragik: Tab og udsathed
 • Positiv erfaring og negativ
  udelukkelse af galskab som sindssygdom
  Objektiv forståelse af subjektivitetens dybder
 • Psykologien som videnskabHomo psychologicusDet moderne menneskes erfaring af sig selv som psykisk væsen
 • Konflikt mellem barndom og voksenlivKonflikt mellem sameksistens og konkurrenceFlugt fra selvmodsigelser ind i univers, hvor galskaben er fremmed
 • KunstOverskridelse af fornuftenTragisk filosofi

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s