Epiktet (forelæsning 2017)

Kronologi

50 – Fødes i Hierapolis (Ἱεράπολις) i Phrygia i det nuværende Tyrkiet
60 – Epiktet kommer til Rom og bliver slave af Epaphroditus, frimand hos Nero
65 – Seneca tvinges til at begå selvmord, Musonius Rufus i eksil på den græske ø Gyaros (Γυάρος)
68 – Nero begår selvmord. Galba bliver kejser. Musonius Rufus vender tilbage, og Epiktet studerer to år hos ham.

69 – Epiktet bliver frigivet og begynder at undervise som filosofilærer i Rom
79 – Titus bliver kejser
81 – Domitian bliver kejser
89 – Domitian forviser efter mislykket kup alle filosoffer fra Rom og Italien. Epiktet rejser til Nicopolis (Νικόπολις) i Grækenland og laver filosofiskole
96 – Domitian myrdes, Nerva bliver kejser

98 – Trajan bliver kejser
107-109 – Arrian studerer hos Epiktet
117 – Hadrian bliver kejser og besøger Epiktets skole
121 – Marcus Aurelius bliver født
120’erne – Epiktet adopterer et barn og bliver gift
135 – Død

Virke og grundsyn

Viderebringe forståelse af stoicisme som livskunst gennem mundtlig undervisning

Ikke blot intellektuel tilegnelse men praktisk indøvelse

Arrian:
Diatribai (filosofisk samvær)
Encheiridion (håndbog)

Etikken er begrundet i helhedssyn

Universet er et kontinuerligt hele, hvor alle elementer og processer er forbundne gennem princippet om logos

Menneskets lykke kommer gennem dets erkendelse og realisering (oikeiosis) af dets natur- og gudgivne bestemmelse.

Afvisning af hedonisme:
Vi er ikke rettet mod lyst men mod udfoldelse af vores natur

Afvisning af egoisme:
– Det gode kommer af bevidsthed om samhørighed med andre mennesker og naturen

Diatribai
 • Vores vilje (proairesis) skal alene rettes mod de ting, der står i vor magt (ta ef’hemin) og ikke de ting, der ikke står i vor magt (ta uk ef’ hemin)
 • Frihed og lykke ved at rette opmærksomhed mod vores forestillinger og give slip på uegentlige, almindelige, efterstræbte goder og drifter
 • Rigdom, sundhed, velværd, succes o.l. er unddraget vores herredømme
 • Det eneste værdifulde er den holdning, vi vælger at indtage over for dem
 • Vi have glæde og taknemmelighed over de gaver, vi får, og gør brug af dem på den rette måde
 • Det er vores meninger, det betinger lykke og ulykke
 • Vi kan forvandle vores meninger om ulykke til, at de er noget værdifuldt, f.eks. handicap, sygdom etc.
 • Vi kan aldrig skades af andres krænkelser, hvis vi ikke lader vores levevis afhænge af andres, og ikke gengælder krænkelser
 • Tilgiv andre, der handler skadeligt mod dig af uvidenhed om det rigtige

Krigsfange og senere viceadmiral, James Stockdale, udholdt 7 års krigsfangeskab i Vietnam 1965-1973 ved hjælp af Epiktets filosofi.
”Du må aldrig forveksle troen på, at du vil lykkes til sidst – som du ikke har råd til at miste – med evnen til at konfrontere de mest brutale kendsgerninger i din nuværende virkelighed, hvad de end må være” (Stockdales paradoks)

 • At forholde sig til livet og verden på en måde, der er i overensstemmelse med verdensordenen, og i erkendelse af, at man indgår i helhed med andre.
 • Hvis menneskets bestræbelser får lov til at udfolde sig uden logos (stillingtagen og refleksion) bliver de til affekter (vrede, forfængelighed, ængstelighed, begærlighed)
 • Bekymringer kommer af irrationelle overbevisninger, der er mod naturen og kommer af af afhængighed af ydre ting og affekter
 • At etablere afklaring ud fra overblik
 • At træne sin evne til grundig gennemtænkning og gennemdrøftelse af etiske spørgsmål
 • Giver ligevægtighed og sindsro
 • De forskellige Guder som fremtrædeformer for een
 • Gud er allestedsnærværende, til stede i ethvert menneske som beskyttende og overvågende
 • Gud er logos, kosmos (panteisme)
 • Lydighed mod Gud er ensbetydende med den fulde livsudfoldelse og dermed frihed og lykke

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s