Eksistentiel terapi

Vil du have et mere meningsfuldt liv?

..

woman-570883_1280

 

Hvad kan du få hjælp til?

Jeg hjælper dig, hvis du oplever udfordringer med:

 • Mangel på mening eller retning i livet
 • Krise eller sorg
 • Vanskeligheder med at træffe valg og beslutninger
 • Vanskeligheder med frihed og selvstændighed
 • Vanskeligheder med at håndtere modgang og udfordringer eller medgang og succes
 • Ensomhed, isolation eller svært ved at være alene
 • Misbrug – lettere eller moderat misbrug af alkohol, hash, mad, kærlighed eller arbejde eller medafhængighed
 • Stress, overbelastning eller udfordringer på arbejde og i uddannelse
 • Vanskeligheder med at blive ældre eller være gammel
 • Dødsangst og vanskeligheder med forgængelighed, forandringer og tab
 • Vanskeligheder med at være sammen med andre eller sætte grænser
 • Udfordringer med relationer til andre mennesker, familie, kæreste eller børn
 • Depression, angst og stress
 • Mangel på åndelig orientering, indre tomhed eller åndelige mangelbehov
 • Vanskeligheder med identitet omkring selv, køn, seksualitet, kultur eller andet
 • Spirituel søgen, udfordringer med religion eller religiøs undertrykkelse

 

pexels-photo-296282

 

Hvad er dit udbytte?

Målet med eksistentiel terapi er, at du får det bedre, ved at du lærer at leve ud fra dit eget ståsted i livet. Gennem eksistentiel terapi bliver du i stand til at leve på en måde, hvor du er tro mod dig selv, kan møde livets udfordringer og kan indgå i gode relationer til andre mennesker. Dit udbytte kan være:

 • Orientering, mod og engagement i livet
 • Livsduelighed og evne til at møde udfordringer
 • Livsmening og livstilfredshed
 • Evne til at træffe valg, tage ansvar og være fri
 • Selvaccept, selvkærlighed, selvtillid og selvværd
 • Evne til at være alene og trives i eget selskab
 • Accept af handicap, sygdom eller død
 • En god alderdom
 • Evne til at sætte grænser og have gode relationer til andre
 • Et liv baseret på egne livsværdier
 • Et åndeligt liv med retning
 • Gennemslagskraft i livet, arbejdet og på uddannelse

achieve-1822503-1

Hvordan foregår det?

Samtalen foregår ikke efter en manual, og terapien handler ikke om at lære nogle bestemte redskaber. Jeg lægger vægt på at møde dig som menneske og følge dig på vej til, at du får indsigt og evner til at leve netop dit liv som dig selv. Gennem samtalen med mig, opnår du en bedre og meget mere klar tilgang til dig selv, dit liv og andre mennesker.

Det er vigtigt for mig at skabe trygge rammer om samtalen. Jeg har tavshedspligt om alt det, vi taler om. Desuden arbejder jeg med at skabe en åben, tillidsfuld og direkte kontakt mellem os. Det giver dig mulighed for at at skabe et mere positivt livsgrundlag med mod, engagement og retning i dit liv.

 

Min terapeutiske baggrund

Jeg har 16 års erfaring med terapi og psykologisk rådgivning. Min erfaring omfatter de fleste former for lette og svære psykiske lidelser samt mere almindelige livsproblemer. Igennem mange år fungerede jeg som leder af den psykologiske rådgivning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Jeg har en klinisk doktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University London, hvilket vil sige, at jeg er uddannet terapeut på det højeste internationale niveau i verden. Jeg har undervist i eksistentiel terapi i mange år, og jeg superviserer psykologer og psykoterapeuter under uddannelse i London.

Jeg er blandt andet medlem af Federeation for Existential Therapy in Europe og Society for Existential Analysis.

Anders foto 2

 

Hvad består eksistentiel terapi i?

Jeg arbejder med eksistentiel terapi. Eksistentiel terapi er en filosofisk og psykoterapeutisk tilgang, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eksistens. For mig er eksistentiel terapi et møde mellem to personer, der fokuserer din livsverden. Jeg lægger vægt på, at der bliver etableret en tillidsfuld og støttende kontakt med dig. Min opgave som terapeut er at være ledsager i din dybdegående udforskning og forandring af dig selv og dit liv. Jeg assisterer dig gennem spørgsmål, støtte og perspektiveringer.

youth-570881_1280

 

Terapeuten som filosof

Min tilgang til terapi er speciel på grund af min filosofiske baggrund. Det betyder, at jeg er i stand til at følge dine oplevelser og problemer uden at bruge psykiatriske diagnoser eller putte dig i en eller anden kasse.

Jeg har en bred praksisfilosofisk baggrund, som også indebærer, at jeg forstår psykoterapien som en filosofisk livskunst. Min tilgang til terapi bygger derfor på 2500 års livsvisdom! Filosofisk livskunst er det gode livs håndværk. Hvordan kan du i praksis få et godt liv med mening uden lidelse og bekymringer?

Praktisk

Samtalerne foregår i meget hyggelige lokaler på adressen Gammel mønt 14, 1. sal i hjertet af København. Jeg har åbent onsdage og torsdage.

Jeg kontaktes bedst per email: anders@livsduelig.com

Se min klinik hjemmeside med information om priser mv her: www.livsduelig.com

.

Eksistentiel terapi