Eksistentiel terapi

Vil du have et meningsfuldt liv?..

Hvad kan du få hjælp til?

Vi kan alle sammen få vanskeligt ved at komme overens med tilværelsen. Så kan vi få gavn af en kompetent vejleder, der kan hjælpe os til at skabe positive forandringer eller komme styrket igennem den svære periode. Jeg kan hjælpe dig, hvis du oplever udfordringer med:
 • Mangel på mening eller retning i livet
 • Krise eller modgang
 • Manglende livsglæde, ondt i livet, fortvivlelse eller modløshed
 • Karriere- og livsvalg, frihed og selvstændighed 
 • Ensomhed, isolation eller bare at være alene
 • At være sammen med andre, personlige grænser og relationer
 • Selvværd, selvtillid eller identitet
 • Skyld, skam, forkerthed eller bitterhed
 • Misbrug – lettere misbrug af alkohol, hash, mad, kærlighed, sex, arbejde eller andet
 • Stress, overbelastning, præstationsfokus eller udfordringer på arbejde og i uddannelse
 • Kunstnerisk arbejde og kreative blokeringer
 • Frygt eller angst, depression eller tristhed, sorg eller tab
 • Livsovergange og forandring, voksenliv eller alderdom, forgængelighed og død
 • Maskulinitet eller femininitet, køn og seksualitet
 • Værdier, personlig etik eller søgen
 • Drømme eller ekstraordinære oplevelser

Hvad er dit udbytte?

Vi taler sammen om dine ønsker, og samtidig er mit generelle mål, at du bliver tro mod dig selv og finder mening. Dit udbytte kan være:
 • Et meningsfuldt liv med afklaring, retning og håb
 • Engagement i livet med livstilfredshed og ro
 • Tro på dig selv og tydelighed over for dig selv og andre
 • Livsduelighed med mod og evne til at møde udfordringer
 • Evne til at træffe valg, tage ansvar og være fri
 • Selvaccept, selvkærlighed, selvtillid og selvværd
 • Evne til at være alene og trives i eget selskab
 • Evne til at sætte grænser og have gode relationer til andre
 • Accept af begrænsninger og død
.

Hvordan foregår det?

Jeg tager imod dig i et hyggeligt lokale, hvor vi sammen ser på dine udfordringer og ønsker. Det foregår som samtaler, hvor jeg er en meget lyttende og nærværende person. Det er vigtigt for mig at skabe trygge rammer om at møde netop dig. Derimod lægger jeg vægt på, at der er en åben, direkte og tillidsfuld kontakt imellem os, hvor du ikke bliver dømt eller vurderet. Jeg hjælper dig med at blive klar over, hvad det er for et liv, du lever, og hvordan du kan bruge dine evner til at få livsmening, håb og retning. Jeg har tavshedspligt om alt det, vi taler om.

.

Hvad er eksistentiel terapi?

Jeg arbejder med en forskningsbaseret tilgang til eksistentiel terapi, hvor jeg også kan inddrage andre metoderEksistentiel terapi er en af de internationalt anerkendte hovedretninger, og den er en dybdegående og evidensbaseret metode, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes tilværelse som helhed – i stedet for blot at fokusere på indlæring af forudbestemte redskaber ud fra en manual. Mit helhedsfokus betyder, at jeg ikke opfatter dine livsproblemer som et udtryk for, at du er syg, forstyrret eller på nogen anden måde forkert eller behæftet med fejl. Dine udfordringer handler snarere om, at du reagerer på en oplevelse af, at du møder modgang eller krise, er i ubalance og mangler livskraft, er faret vild og har mistet orienteringen eller på anden måde bare har svært ved at komme overens med tilværelsen. Målet med terapien er at du bliver tro mod dig selv og får mod og håb i tilværelsen. 

Min terapeutiske tilgang og baggrund

Jeg er et meget intuitivt, empatisk og nærværende menneske, der er god til at finde mennesker, hvor de selv er i livet. Jeg kender til livets forskellige veje og vildveje og har en praktisk og livsnær tilgang til de små og store spørgsmål i tilværelsen. Jeg har 18 års erfaring med terapi og psykologisk rådgivning. Min erfaring omfatter de fleste former for psykiske lidelser samt mere almindelige livsproblemer. Jeg har en klinisk doktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University, hvilket vil sige, at jeg er uddannet terapeut på det højeste niveau i verden. Derudover har jeg en certificering i integrativ terapi fra Regents University London, og jeg har uddannelser i psykologi og sundhedsvidenskab. Jeg har undervist i terapi i mange år på internationalt specialistniveau, og jeg har forsket i psykoterapi, så jeg ved, hvordan man kan få læring for livet. Min tilgang til terapi har en særlig kvalitet, fordi jeg også har en praktisk filosofisk baggrund. Det betyder, at jeg bygger på årtusinders livsvisdom, der handler om at lære dig at leve et godt liv med indsigt og livsduelighed. .

Praktisk

Samtalerne foregår i nogle meget og rolige lokaler på adressen Østerbrogade 56d, st. lige ved søerne i hjertet af København. Jeg har åbent mandage, tirsdage og onsdage i tidsrummet 11-21. Jeg kontaktes bedst for aftale om en indledende samtale per e-mail:

anders@livsduelig.com

Se eventuelt også min klinik hjemmeside med yderligere information ved at klikke her

.

eksistentiel terapi – eksistentiel terapi – eksistentiel terapi