Eksistentiel terapi

 • Hvem er du?

 • Hvor vil du gerne hen i livet?

 • Hvordan træffer du de rigtige valg i livet?

 • Hvordan får du et godt liv uden lidelse og bekymringer?

 • Hvordan får du et meningsfuldt liv?

  ..

 

HVAD KAN DU FÅ HJÆLP TIL?

Jeg hjælper dig med at finde hjem, hvis du er faret vild i livet. Du kan være ked af det, opleve tab, føle dig usikker og måske opleve, at dit liv ikke giver mening, Jeg kan hjælpe dig med følgende

 • Sorg og krise
 • Lavt selvværd
 • Depression
 • Angst
 • Stress og overbelastning
 • Manglende livsmening
 • Manglende evne til at træffe valg og håndtere livets udfordringer
 • Svært ved sygdom, død eller handicap
 • Ensomhed eller isolation
 • Vanskeligheder med at være alene
 • Svært ved at blive ældre
 • Svært ved at være forælder
 • Vanskeligheder med at sætte grænser
 • Svært ved at være dig selv sammen med andre
 • Problemer med relationer til andre mennesker
 • Problemer med familie, kæreste eller børn
 • Misbrug
 • Vanskeligheder i uddannelse eller på arbejde

 

HVAD ER DIT UDBYTTE?

Målet med terapien er, at du får det godt med et liv ud fra dine egne værdier og livsmål. Gennem terapien bliver du i stand til at kunne træffe nogle gode valg i livet, så du føler, at du har dig selv med i det, du gør. Målet er også at blive fuldt engageret i livet som hele det menneske, du er. Kort sagt handler det om at du kan leve dit liv på en god måde, som den du er. At du lærer kunsten at leve livet meningsfuldt. Udbyttet kan være: 

 • Godt selvværd
 • Gennemslagskraft i uddannelse og på arbejde
 • Livsduelighed og evne til at håndtere livsproblemer
 • Livstilfredshed, livsglæde og livsmening
 • Orientering og engagement i livet
 • Evne til at træffe valg og beslutninger
 • Frihed
 • Indre ro og nærvær
 • Accept af sygdom, død eller handicap
 • Evne til at sætte grænser
 • Evne til at være dig selv
 • Evne til at være alene og trives i dit eget selskab
 • Gode relationer til andre
 • Venskab og kærlighed

HVAD ER EKSISTENTIEL TERAPI?

Jeg arbejder med eksistentiel terapi. Eksistentiel terapi er en filosofisk og psykoterapeutisk tilgang, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eksistens. For mig er eksistentiel terapi et møde mellem to personer, der fokuserer din livsverden. Jeg lægger vægt på, at der bliver etableret en tillidsfuld og støttende kontakt med dig. Min opgave som terapeut er at være ledsager i din dybdegående udforskning og forandring af dig selv og dit liv. Jeg assisterer dig gennem spørgsmål, støtte og perspektiveringer.

 

MIN TERAPEUTISKE ERFARING

Jeg har 14 års erfaring med terapi og psykologisk rådgivning. Igennem mange får fungerede jeg som leder af den psykologiske rådgivning ved Aarhus Universitet. Min erfaring omfatter de fleste former for lette og svære psykiske lidelser samt mere almindelige livsproblemer. Jeg har en klinisk doktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University London, hvilket vil sige, at jeg er uddannet terapeut på det højeste internationale niveau i verden. Jeg har undervist i eksistentiel terapi i mange år og superviserer psykologer og psykoterapeuter under uddannelse i London.

 

TERAPIEN SOM FILOSOFISK LIVSKUNST

Min tilgang til terapi er speciel på grund af min filosofiske baggrund. Det betyder, at jeg er i stand til at følge dine oplevelser og problemer uden at bruge psykiatriske diagnoser eller putte dig i en eller anden kasse.

Min tilgang til terapi bygger på 2500 års livsvisdom!

Jeg har en bred praksisfilosofisk baggrund, som også indebærer, at jeg forstår psykoterapien som en filosofisk livskunst. Filosofisk livskunst er det gode livs håndværk. Det handler om kunsten at leve livet meningsfuldt med lethed og ekspertise. Hvordan kan du i praksis få et godt liv med mening uden lidelse og bekymringer?

 

HVORDAN FOREGÅR TERAPIEN?

Samtalen foregår ikke efter en manual, og der er ingen forudgivne løsninger eller råd. Målet er at du får en langt bedre og meget mere klar tilgang til dig selv, dit liv og andre mennesker gennem udvikling af dine ressourcer.

 Jeg er et empatisk og lyttende menneske. Folk beskriver mig oftest som rar og rolig. Du bliver mødt med indlevelse og interesse og samtalen er et fælles rum, hvor vi skaber en platform for at du kan klare livet på en mere indsigtsfuld og bedre rustet måde.

Det er vigtigt for mig at skabe trygge rammer om samtalen, og jeg har tavshedspligt om det, vi taler om.

Jeg arbejder med en åben, tillidsbaseret og direkte kontakt mellem os, og mit mål er at hjælpe dig med at skabe et mere positivt livsgrundlag, som giver dig mere mod, engagement og retning i dit liv.

Eksistentiel terapi, kontakt: anders@livsduelig.com

www.livsduelig.com

.

.Eksistentiel terapi  –  Eksistentiel terapi   –   Eksistentiel terapi