Eksistentiel terapi

Vil du have et meningsfuldt liv?..

Hvad kan du få hjælp til?

Vi kan alle sammen få vanskeligt ved at komme overens med tilværelsen. Så kan vi få brug for en ledsager, der kan hjælpe os med af skabe forandringer eller komme godt igennem den svære periode. Jeg kan hjælpe dig, hvis du oplever udfordringer med:
 • Mangel på mening eller retning i livet
 • Krise eller modgang
 • Manglende livsglæde , ondt i livet, fortvivlelse eller modløshed
 • Karriere- og livsvalg, frihed og selvstændighed 
 • Ensomhed, isolation eller bare at være alene
 • At være sammen med andre, personlige grænser, relationer til familie eller parforhold 
 • Selvværd, selvtillid, identitet eller skam
 • Misbrug – lettere misbrug af alkohol, hash, mad, kærlighed, sex, arbejde eller andet
 • Stress, overbelastning eller udfordringer på arbejde og i uddannelse
 • Kunstnerisk arbejde og kreative blokeringer
 • Frygt eller angst, depression eller tristhed, sorg eller tab
 • Livsovergange og forandring, forgængelighed og død
 • Maskulinitet eller femininitet
 • Værdier, søgen, drømme, spiritualitet, bearbejdning af åndelige og psykedeliske oplevelser
Bemærk: Jeg tilbyder ikke hjælp til svære sindslidelser .

Hvad er dit udbytte?

Vi taler sammen om dine ønsker, og samtidig er mit generelle mål, at du bliver tro mod dig selv og finder mening. Dit udbytte kan være:
 • Et meningsfuldt liv med afklaring, retning og håb
 • Engagement i livet med livstilfredshed og ro
 • Tro på dig selv og tydelighed over for dig selv og andre
 • Livsduelighed med mod og evne til at møde udfordringer
 • Evne til at træffe valg, tage ansvar og være fri
 • Selvaccept, selvkærlighed, selvtillid og selvværd
 • Evne til at være alene og trives i eget selskab
 • Evne til at sætte grænser og have gode relationer til andre
 • Accept af begrænsninger og død
.

Hvordan foregår det?

Jeg tager imod dig i et hyggeligt lokale, hvor vi ser på dine udfordringer og ønsker. Det foregår som samtaler, hvor jeg er en meget lyttende og nærværende person. Det er vigtigt for mig at skabe trygge rammer, og terapien foregår ikke efter en manual. Jeg hjælper dig til at blive klar over, hvad det er for et liv, du lever, og hvordan du kan finde livsmening, håb og retning. Så ser vi på, hvad det er for nogle livsevner, du har eller skal styrkes i, for at du kan nå derhen.  Jeg har tavshedspligt om alt det, vi taler om.

.

Hvad er eksistentiel terapi?

Jeg arbejder med en bred og forskningsbaseret tilgang til eksistentiel terapi, hvor jeg også inddrager andre terapeutiske tilgange . Eksistentiel terapi er en dybdegående terapeutisk tilgang, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eksistens som helhed.  Det betyder, at jeg ikke opfatter dine livsproblemer som et udtryk for, at du er syg, forstyrret eller på nogen anden måde forkert eller behæftet med fejl. Dine udfordringer handler snarere om, at du reagerer på en oplevelse af, at du møder modgang eller krise, er i ubalance og mangler livskraft, er faret vild og har mistet orienteringen eller på anden måde bare har svært ved at komme overens med tilværelsen. For mig er eksistentiel terapi et møde mellem mig og dig, der skaber gode og varige forandringer. Målet er at du lærer at stå ved dig selv, være tro mod dig selv og komme overens med tilværelsen. .

Min terapeutiske tilgang og baggrund

Jeg er et meget intuitivt og nærværende menneske, der er god til at finde mennesker, hvor de selv er i livet. Jeg kender til livets forskellige veje og vildveje og har en praktisk og livsnær tilgang til de små og store spørgsmål i tilværelsen. Jeg har 18 års erfaring med terapi og psykologisk rådgivning. Min erfaring omfatter de fleste former for psykiske lidelser samt mere almindelige livsproblemer. Igennem mange år fungerede jeg som leder af den psykologiske rådgivning ved Aarhus Universitet. Jeg har en klinisk doktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University, hvilket vil sige, at jeg er uddannet terapeut på det højeste niveau i verden. Derudover har jeg en certificering i integrativ terapi fra Regents University London, og jeg har uddannelser i psykologi og sundhedsvidenskab. Jeg har undervist i eksistentiel terapi i mange år på internationalt specialistniveau, og jeg har superviseret psykologer og psykoterapeuter fra hele verden.  Min tilgang til terapi har en særlig kvalitet, fordi jeg også har en filosofisk baggrund. Det betyder, at jeg ikke kun fokuserer på symptomer eller forsøger at putte dig ind i nogle snævre psykologiske kategorier eller medicinske diagnoser. I stedet er min tilgang helhedsorienteret og bygger på årtusinders livsvisdom, der handler om at lære dig at leve et godt liv med indsigt og livsduelighed.r .

Praktisk

Samtalerne foregår i nogle meget og rolige hyggelige lokaler på adressen Østerbrogade 56d, st. lige ved søerne i hjertet af København. Jeg har åbent mandage, tirsdage og onsdage. Jeg kontaktes bedst for aftale pm en indledende samtale per e-mail:

anders@livsduelig.com

Se eventuelt også min klinik hjemmeside med yderligere information ved at klikke her

.

eksistentiel terapi – eksistentiel terapi – eksistentiel terapi