Eksistentiel terapi

Vil du have et meningsfuldt liv?..

Hvad kan du få hjælp til?

Vi kan alle sammen få en oplevelse af, at det er vanskeligt at komme overens med tilværelsen. Så kan vi få brug for en ledsager, der kan hjælpe os med af skabe forandringer eller komme godt igennem den svære periode. Jeg kan hjælpe dig, hvis du oplever udfordringer med:
 • Mangel på mening eller retning i livet
 • Krise eller modgang
 • Manglende livsglæde , ondt i livet, fortvivlelse eller modløshed
 • Karriere- og livsvalg, frihed og selvstændighed 
 • Ensomhed, isolation eller bare at være alene
 • At være sammen med andre, personlige grænser, relationer til familie eller parforhold 
 • Selvværd, selvtillid eller skam
 • Identitet omkring køn, seksualitet, kultur eller andet
 • Misbrug – lettere misbrug af alkohol, hash, mad, kærlighed, sex, arbejde eller andet
 • Stress, overbelastning eller udfordringer på arbejde og i uddannelse
 • Kunstnerisk arbejde og kreative blokeringer
 • Frygt eller angst, depression, sorg eller tab
 • Livsovergange, forandring og forfængelighed
 • Maskulinitet eller det feminine
 • Drømme, psykedelisk integration
 • Værdier, overbevisninger, søgen, filosofi, spiritualitet
.

Hvad er dit udbytte?

Mit mål med eksistentiel terapi er, at du bliver tro mod dig selv og finder mening. Dit udbytte kan være:
 • Et meningsfuldt liv med afklaring, retning og håb
 • Engagement i livet med livstilfredshed og ro
 • Tro på dig selv og tydelighed over for dig selv og andre
 • Livsduelighed med mod og evne til at møde udfordringer
 • Evne til at træffe valg, tage ansvar og være fri
 • Selvaccept, selvkærlighed, selvtillid og selvværd
 • Evne til at være alene og trives i eget selskab
 • Evne til at sætte grænser og have gode relationer til andre
 • Accept af begrænsninger og død
.

Hvordan foregår det?

Jeg tager imod dig i et hyggeligt lokale, hvor vi ser på dine udfordringer og ønsker. Det foregår som samtaler, og jeg er en meget lyttende og nærværende person. Jeg lægger meget vægt på at du får indsigt og evner til at leve som dig selv. Gennem samtalen med mig, opnår du en bedre og mere klar tilgang til dig selv, dit liv og andre mennesker. Det er vigtigt for mig at skabe trygge rammer om samtalen. Jeg arbejder med en åben, tillidsfuld og direkte kontakt mellem os, der skal støtte dig i at få et bedre liv. Det giver dig mulighed for at at skabe et mere positivt livsgrundlag med mod, håb, engagement og retning i dit liv. Jeg har tavshedspligt om alt det, vi taler om.

.

Hvad er eksistentiel terapi?

Jeg arbejder med en bred tilgang til eksistentiel terapi, der også inddrager andre metoder. Eksistentiel terapi er en dybdegående terapeutisk tilgang, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eksistens som helhed.  Det betyder, at jeg ikke opfatter dine livsproblemer som et udtryk for, at du er syg, forstyrret eller på nogen anden måde forkert eller behæftet med fejl. Dine udfordringer handler snarere om, at du reagerer på en oplevelse af, at du møder modgang eller krise, er i ubalance og mangler livskraft, er faret vild og har mistet orienteringen eller på anden måde bare har svært ved at komme overens med tilværelsen. For mig er eksistentiel terapi et møde mellem mig og dig, der skaber gode og varige forandringer. Målet er at du lærer at stå ved dig selv, være tro mod dig selv og komme overens med tilværelsen. .

Min terapeutiske tilgang og baggrund

Jeg er en lyttende og nærværende person, der er optaget af livet og verden. Desuden er jeg et meget intuitivt og empatisk menneske, der er god til at finde mennesker, hvor de selv er i livet. Jeg kender til livets forskellige veje og vildveje og har en praktisk og livsnær tilgang til de små og store spørgsmål i tilværelsen. Jeg har 17 års erfaring med terapi og psykologisk rådgivning. Min erfaring omfatter de fleste former for psykiske lidelser samt mere almindelige livsproblemer. Igennem mange år fungerede jeg som leder af den psykologiske rådgivning ved Aarhus Universitet. Jeg har en klinisk doktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University London, hvilket vil sige, at jeg er uddannet terapeut på det højeste niveau i verden. Derudover har jeg uddannelser i psykologi, psykoterapi og sundhedsvidenskab. Jeg har undervist i eksistentiel terapi i mange år på internationalt specialistniveau, og jeg har superviseret psykologer og psykoterapeuter fra hele verden. Jeg inddrager også andre tilgange som blandt andet østlig og vestlig visdom, filosofisk psykoterapi, dybdepsykologi, psykoanalyse og humanistisk psykoterapi. Min tilgang til terapi har en særlig kvalitet, fordi jeg også har en filosofisk baggrund. Det betyder, at jeg ikke kun fokuserer på symptomer eller forsøger at putte dig ind i nogle snævre psykologiske kategorier eller medicinske diagnoser. I stedet er min tilgang helhedsorienteret og bygger på årtusinders livsvisdom, der handler om at lære dig at leve et godt liv med indsigt og livsduelighed. Anders foto 2 .

Praktisk

Samtalerne foregår i nogle meget og rolige hyggelige lokaler på adressen Østerbrogade 56d, st. lige ved søerne i hjertet af København. Jeg har åbent mandage, tirsdage og onsdage. Der er også mulighed for online samtaler om torsdagen. Jeg kontaktes bedst for aftale per e-mail:

anders@livsduelig.com

Se eventuelt også min klinik hjemmeside med yderligere information ved at klikke her

.

eksistentiel terapi – eksistentiel terapi – eksistentiel terapi