Bøger og artikler om pædagogik

 • Anders Dræby & Emmy van Deurzen (2019): Læringsudbyttet i kognitiv adfærdsterapi og eksistentiel terapi. Et sammenlignende forskningsstudie. Tidsskrift for Psykoterapi, 2019/3, pp. 18-24.
 • Anders Dræby Sørensen, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2018): Exploring Learning Outcomes in Existential Therapy. Peer review bedømt artikel i Existential Analysis, 29.1
 • Anders Dræby, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2018): Comparison of Learning Outcomes in CBT and Existential Therapy. Peet review bedømt artikel i International Journal of Psychotherapy,
 • Anders Dræby (2017): Livslang aflæring og pædagogisk livskunst – filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv. Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby (2017): Pædagogikken som livskunst og livslang aflæring. Statsbiblioteket
 • Anders Dræby (2017): John Dewey og pædagogikken som filosofisk livskunst. Statsbiblioteket
 • Anders Dræby (2017): Epiktets filosofiske livskunst som terapeutisk pædagogik. Statsbiblioteket
 • Anders Dræby (2017): Opdragelsens filosofi. Statsbiblioteket
 • Anders Dræby (2017): Pædagogikkens politiske idéhistorie. Statsbiblioteket
 • Anders Dræby Sørensen (2016): Marie Louse Knott: Unlearning with Hannah Arendt. Studier i Pædagogisk Filosofi, Vol. 5, Nr. 1, 2016, s. 104-105
 • Anders Dræby Sørensen (2016)Morten Timmermann Korsgaard: Hannah Arendt og pædagogikken. Studier i Pædagogisk Filosofi, Vol. 5, Nr. 1, 2016, s. 106-107
 • Anders Dræby Sørensen (2016)Stephen J. Ball: Foucault, Power, and Education. Dansk Sociologi, Vol. 27, Nr. 1, s. 78-79′
 • Anders Dræby (2016): Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning (PPU). Statsbiblioteket
 • Anders Dræby Sørensen (2016)Praksis og kontekst i pædagogisk psykologi. Aarhus: University and State Library.

Link til eksistentiel supervision og coaching