Den selvforskyldte umyndighed

Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglende formåen til at bruge sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke skyldes en mangel ved forstanden, men ved manglende beslutsomhed og mod til at klare sig uden en andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at bruge din egen forstand! er altså oplysningens valgsprog (Immanuel Kant Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 1784)

Anders Dræby, 2018

Hvorfor siger Immanuel Kant, at oplysning er menneskets udgang af dets ‘selvforskyldte’ umyndighed – i stedet for som Platon at skildre mennesket som fanget i skyggernes verden? Fordi vi mest er fanget af os selv, og derfor er det også kun os selv, der kan tage skridtet ud af skyggerne

Anders Dræby, eksistentiel terapi og coaching