Tolerance

Anger and intolerance are the enemies of correct understanding – Mahatma Gandhi

Vores vigtigste opgave i livet er at udvikle tolerance. Den består i at kunne acceptere folk, der ikke er lige som os selv.

Jeg har fx mødt visse psykologer, der har en tendens til at psykologisere deres erfaringer af andre og sig selv – og vurderer alle mennesker på, om de bruger følesprog eller ej. Mens jeg også har mødt visse fagfilosoffer, der har en tendens til at reflektere over alting, og ser virkeligheden igennem tanken. Derfor kan psykologen komme til at se fagfilosoffen som et neurotisk menneske, der intellektualiserer livet og ikke er i kontakt med sine følelser. Mens fagfilosoffen kan komme til at se psykologen som et skabagtigt væsen, der ikke er i stand til at tænke. De har hver især til opgave at forstå, at den anden er et menneske helt som dem selv, der samtidig har en helt anden og lige så gyldig måde at erfare verden på.
Vi skal ikke alle sammen være ens, men vi skal alle sammen tolerere hinanden.

Laws alone can not secure freedom of expression; in order that every man present his views without penalty there must be spirit of tolerance in the entire population – Albert Einstein

If civilization is to survive, we must cultivate the science of human relationships – the ability of all peoples, of all kinds, to live together, in the same world at peace – Franklin D.Roosevelt

I have learnt silence from the talkative, toleration from the intolerant, and kindness from the unkind; yet strange, I am ungrateful to these teachers – Khalil Gibran

Tolerance implies no lack of commitment to one’s own beliefs. Rather it condemns the oppression or persecution of others – John F Kennedy

In the practice of tolerance, one’s enemy is the best teacher – Dalai Lama