Wilhelm von Humboldt

Anders Dræby – Forelæsningsnoter

http://www.andersdraeby.com

Født i Potsdam 1767 i Potsdam og død 1835 i Berlin

Uddannet i klassisk filologi, embedsmand i den preussiske stat og grundlægger af Humboldt universitetet i Berlin

Dannelsesfilosofi med individualistisk fokus på personlighedsdannelsen

Målet med dannelsen er dannelsen af individet ud fra individets egenart og evner

Æstetisk individualisme:

Kunst, digtning og samvær med andre er midler til at fuldkommengøre ens personlighed

Begynder som radikal liberalist, der er kritisk over for staten og vil begrænse den til en minimalstat

Lader sig dog udnævne til preussisk undervisningsminister og organiserer skole- og undervisningssystemet efter nyhumanistiske ideer

Alle institutioner skal rette sig mod at give ALMEN DANNELSE, dvs. opøvelse af evner uden tanke for praktisk nytte

Lancerer det nyhumanistiske gymnasium, der bliver forbillede for Skandinavien

Almendannelse gennem klassiske sprog, historie samt geografi, matematik, naturfag, geografi og religion

Sang og gymnastik for alle

Almen dannelse (Bildung) i højere uddannelse / universitet

Dannelse som livslang udviklingsproces og ikke bare uddannelse (Ausbildung) i bestemte færdigheder og viden – hvor individets åndelige og kulturelle sider såvel som liv, personlighed og sociale egenskaber formes

Middel til at blive mere fri gennem højere selvbevidsthed og selvrefleksion