Thomas Aquinas

-Adskillelse af filosofi og teologi; svt viden og tro

-Teologi kan fortælle om evighedens frelse

-Filosofi kan fortælle hvad det gode liv på jorden er

-Filosofi kan bevise teologiens grundlag

 

Erkendelse:

-Illumination – troen og åbenbaringen giver en direkte erkendelse af Gud uden sanserne

-Naturlig erkendelse – stammer fra Gud men opnås gennem sanser og refleksion

 

Om læreren:

-Grundlaget for erkendelsen er vores medfødte anlæg, herunder for fornuft

-Opdagelse: Aktive anlæg kommer til udtryk ved, at den naturlige fornuft af sig selv erkender og får viden om noget

-Undervisning: Passive anlæg kommer til udtryk for at noget udefra hjælper den naturlige fornuft til at nå erkendelse og få viden

-Begge disse elementer må samordnes

-Læreren kan hjælpe sin elev til at opdage noget ved at vise ham/hende, hvordan han/hun skal anvende sine medfødte evner til resonnering på konkrete tilfælde, dvs. han/hun hjælper naturen til at udfolde sine egne muligheder

-Fornuftens lys er givet af Gud, og derfor kan læreren kun undervise ved Guds hjælp

-Moralsk erkendelse og opdragelse må gå samme vej, idet mennesket har naturlige moralske anlæg

-Derfor er meningen med moralsk opdragelse at lade den enkelte elevs vilje blive formet af Gud til en Guds-inspireret vilje