Sokrates

 • Vennen Chairefon spørger Oraklet i Delfi, om nogen er mere vis end Sokrates. Oraklet svarede nej.
 • Det undrer Sokrates, og han sætter sig for at finde nogen, der er mere vis end ham selv.
 • Udspørger borgerne i Athen, som alle har specifik viden på hver deres område, men ingen har visdom, dvs. indsigt i det absolut gode og sande
 • Sokrates indtager den uvidende position og vil lære af den andens visdom
 • Samtalepartneren må til sidst overgive sig til Sokrates’ uvidenhedsideal
 • Udforskning – Sokrates stiller spørgsmålene sådan at samtalepartneren selv tænker over problemet og løser det
 • Dialektik – vekselvirkning mellem spørgsmål og svar giver tilnærmelse til sandhed
 • Deltagerne undersøger det gode på basis af erfaringer.
 • Bevæger sig i et samspil mellem konkrete erfaringer og abstrakt refleksion
 • Kend dig selv
 • Indsigt i selv
 • Refleksion over livet – det ureflekterede liv er ikke værd at leve
 • Skepsis ved doxa, offentlige mening
 • Fjerne illusioner og indbildninger
 • Maieutik – selv finde frem til svarende
 • Han er en filosof, der indgår i en søgen efter visdom – men som aldrig kan besidde den
 • Selverkendelse gennem samtale med et andet menneske i vekselvirkning gennem spørgsmål og svar
 • Målet er den reflekterede levevis
 • Frisættelse af mennesket fra indbildninger og uprøvede antagelser
 • Fremprovokere egetansvar for livet
 • Mål om eksistentiel og etisk sandhed