Platon

 • Dialogen engagerer læseren /tilhøreren i den filosofiske undersøgelse i stedet for systematisk fremstilling af Platons egne synspunkter
 • Den gode lærer hjælper eleven med selv at opdage visdom / opnå erkendelse gennem dialog
 • Pædagogik må tage udgangspunkt i barnets udviklingsstadie
 • Lige uddannelse for mænd og kvinder

Staten:

 • Bygget op som en sokratisk dialog, der har til formål at afklare betydningen af begrebet retfærdighed
 • Retfærdighed i staten (polis) svarer til retfærdigheden i det enkelte menneske
 • Staten må ordnes efter et ideal om logos, så de enkelte dele bliver bragt i harmonisk samklang med hinanden
 • Sjælen må ordnes efter et tilsvarende ideal om logos
 • Kunsten at gøre de enkelte mennesker til gode borgere og sikre en harmoni i bystaten
 • Den gode stat har gode borgere, og gode borgere er grundlaget for den gode stat
 • Stat og opdragelse hænger sammen
 • Staten må menneskeliggøres
 • Opdragelsen må statsliggøres
 • Staten skal bidrage til at forme borgernes sjæl (psyke) med henblik på borgernes sundhed
 • Sunde borgere bidrager til en sund statsindretning
  • Sælen tilhører ideernes evige verden, hvorimod legemet tilhører fænomenernes verden
  • Sjælen inddelt i:
  • Fornuften, som sidder i hovedet
  • Følelser og vilje, sidder i brystet
  • Drifter, som er placeret i bugen
 • skaber ofte konflikt i sjælen, og det er fornuftens opgave at styre følelserne og drifterne, så der opstår harmoni mellem de tre dele.
 • Dyderne:
  • Sophia – visdommen som den rette brug af fornuften
  • Andreia – modet som den rette brug af følelser og vilje
  • Sophrosyne – mådeholdet som den rette brug af drifterne
 • Staten bør inddeles i:
  • Filosofferne, som sørger for statens harmoni
  • Vogterne, der sørger for statens sikkerhed
  • Håndværkere og bønder, der sørger for borgernes liv

  Hvert menneskes blod er enten guld, sølv eller bronze, og det fremherskende element bestemmer hvilken stand, det tilhører – man bliver placeret i klasse efter evner, dvs. man udvælges til den positionn, man er bedst egnet til

 • Statens kvalitet og sundhed afhænger af den slags opdragelse, som de enkelte borgere modtager

  Opdragelsens formål er at hjælpe eleven til at udvikle sin karakter og sin evne til at gøre det gode

  Opdragelsen tager afsæt i elevens udviklingstrin

  De første 6 år af opdragelsen foregår i hjemmet

 • Vogternes opdragelseGrundlæggende karakteropdragelse

  Begynde med musik og så idræt, træning af viljen og begæret, lægge grundlag for mod og selvdisciplin

  Litteratur mhb på at opbygge moralsk sans

  Matematik mhb på at anskueliggøre det evige

  Militær træning fra 16 til 20 år

  Både mænd og kvinder

 • Filosofferne udvælges fra vogterne

  Eliteuddannelse fra 20-30 års alderen

  Fokus på fundamentale metoder for tænkning, aritmetik, geometri, astronomi, harmonilære eller musikteori

  Derefter uddannelse i dialektik i 5 år

  Træning i administrative opgaver i 15 år

  Filosofregent fra 50 års alderen

 • HulelignelsenFilosoffen lærer at skue idéerne bag fænomenernes umiddelbare fremtrædelse

  Omvendelse af mennesket