Pædagogik i antikkens Athen

Anders Dræby

Paid+agoge = ledelse af børn

Opdragelse bliver ikke længere blot betragtet som et privat anliggende for forældre

Opdragelse har betydning for bystaten (polis) og bliver overdraget til professionelle (pedagoges) slaver i private skoler (scholē), som betyder fri tid.

Det gjaldt primært for drengebørn, mens der fandtes enkelte skoler for piger med fokus på husholdningslære

Opdragelsens højeste mål er areté = dyd = moralsk dygtighed

Moralsk karakter betragtes ikke længere som noget medfødt men som noget, mennesket selv kan frembringe og forme.

Etik = læren om det gode liv

  • Kommer fra ordet ethos (ἦθος) = moralsk karakter
  • Mål om eudaimonia (εὐδαιμονία)

Paideia = opdragelsen og formningen af den idéelle polisborger

  • Mål om det harmonisk og alsidigt dannede menneske, der er socialiseret i samfundsordenen.
  • Et menneske, der kan lede sig selv og som samtidig er forpligtet på noget større end sig selv
  • Drengealder

o   Læsning, skrivning, sang, regning

o   Etisk-religiøs benyttelse af digte

o   Legemsøvelser og dans

  • Ynglingealder

o   Grammatik, retorik, dialektik

o   Astronomi, geometri, musik

o   Areté

o   Gymnastik og førmilitær træning

 

Reference:

Se liste