Martin Luther

Anders Dræby, http://www.andersdraeby.com

Reformationen

  • Kirkens autoritet erstattes af ordets autoritet
  • Menneskets frelse er et resultat af Guds nåde, og den opnår mennesket gennem troen alene
  • Bekræftelse af det dennesidige liv, efter som askese og verdensflugt ikke kan bringe nærmere frelse
  • Troen og forholdet til Gud er en sag for individet og ikke noget som en kirke kunne gøre bedre eller værre, ligesom at de gejstlige ikke står tættere på Gud
  • Det afgørende troen på Guds nåde. Arbejder man hårdt og giver arbejdet gode resultater, så er det et tegn på Guds nåde.
  • Gud har ikke givet regler men en rettesnor, at mennesket skal elske sin Gud og sin næste
  • Mennesket skal udføre sin borgerlige gerning, sit arbejde, til Guds ære og sine medmenneskers bedste.
  • Sige nej til sig selv (selvoptagethed) og vende sig mod trofast arbejde, opfyldelse af pligter, lov og ret og ægteskabet

Pædagogik

  • Man kan ikke opdrage til troen, for den kommer ovenfra, og en sådan opdragelse bliver åndstvang og ufrihed
  • Til gengæld kan man opdrage i kristendommen, og det er nødvendigt, for menneskets vilje er bundet af arvesynden og faldet. Hermed kan man dæmpe følgerne af arvesynden og åbne for troen

Pædagogikkens tre mål

1.Religiøsitet – Udfolde gudsbilledet, som det kommer til udtryk i Biblen og give mulighed for at leve et værdigt liv på jorden, der giver evig frelse

2.Kristne livsform – Føre barnet ind i menighedens og hjemmets kristne livsform

3.Protestantisk etik – opdrage til at leve i livsordningerne, arbejde, ægteskab mv.