Johann Pestalozzi

Anders Dræby

Fra Zürich i Schweiz

Uddannet i teologi og jura

Da Schweiz blev republik i 1798 fik han ansvar for børneskole

I 1800 indrettede han slottet i Burgdorf til en opdragelsesanstalt, der fik stor succes

Fokus på idé om almen dannelse:

  • Lokke humaniteten frem hos den enkelte ud fra den enkeltes individuelle stilling og livsvilkår
  • Menneskeliggørelse og folkeliggørelse af nyhumanismens tanker

Undervisning og opdragelse må følge grundregler for at udvikle alle sider ved mennesket

Mest grundlæggende er selve indstillingen og kærligheden til barnet

Mennesket er af naturen uskyldigt og ufordærvet

Naturen er den gode og sikre vejleder

Det onde kommer udefra og fordærver mennesket

Lykke og harmoni opnås ved at sikre udfoldelse af menneskets evner under ydre og klog vejledning

Den enkelte skal først og fremmest være menneske

Man bliver menneske gennem samkvem med andre:

1.Fællesskabet i familien som opdragende kraft

2.Almendannelse med at lære at mestre de konkrete opgaver i sit kald og i sin stand gennem arbejde og virke

3.Opdragelse til at virke som borger i samfundet

Tre stadier i menneskets udvikling:

1.Naturtilstand – med naiv godhed og egoisme

2.Samfundstilstand – med retfærdighed og uselvisk kærlighed

3.Moralsk tilstand – med bevidst livsholdning og arbejde på sig selv

Opdragelse og undervisning som håndsrækning til naturen

Pædagogik med fokus på omgang med tingene i nærmeste livskreds samt fokus på at gøre barnet beredt til livet og fællesskabet

Fokus på udvikling af selvkraft gennem tre punkter:

1.Hovedet – kultivering og intellektuel dannelse og opdragelse (hjælpe barnet i dets naturbestemte udvikling mod klare begreber og anskuelser)

2.Hjertet – moralsk- religiøs dannelse (opbygning af tryghed og tillid i personligt forhold mellem barn og opdrager med fokus på udvikling af følelsesmæssig intelligens, der er grund for moralske anlæg)

3.Hånden – udvikling af konkrete færdigheder

Pædagogisk metode:

1.Mekanisering – komme naturen (Hoved, hjerte, hånd) til hjælp i kamp mod onde tilbøjeligheder

2.Sammenhængsprincip – gå langsomt og planmæssigt frem og først til næste trin når forudgående er behersket

3.Selvvirksomhedsprincip – lægge vægt på indre stræben og mental aktivitet

4.Tilbageføringsprincip – al læring må føres tilbage til udgangspunkt i det naturlige og konkrete: legemets bevægelser, mor barn forhold etc.

Litteratur

Pedagogikkens idéhistorie