Johann Herbart

Anders Dræby

Født 4. maj 1776 i Oldenburg og død 14. august 1841 i Göttingen

Tysk filosof, psykolog og pædagog

Studerede jura og filosofi ved universitetet i Jena, blev i 1802 ansat som lærer på Universitet i Göttingen

Systematisk og videnskabelig fremstilling af pædagogikken

Grundbegrebet i pædagogikken er barnets modificerbarhed / formbarhed, dvs. at barnet lader sig forme og danne

Kun mennesket kan dannes moralsk

Den moralske opdragelse er central i pædagogik

Opdragelsens endelige mål er den karakterstærke personlighed

Dannelse med fokus på Bildsamkeit (menneskets evne til at lade sig danne og opdrage)

Opdragelsens mål er etisk – moralsk karakter

Opdragelsens midler er psykologiske – fokus på dannelse af forestillinger mhb på at skabe interesse og selvvirksomhed, hvis styrke og klarhed skaber moralsk karakter

Opdragelsens midler:

1.Regering: Opdrageren må bruge beskæftigelse, påbud, forbud og straf, så barnet føler, at det står under et formende udtryk – både straf, autoritet og kærlighed

2.Undervisning: Det vigtige er elevens forestillinger og mangesidige interesse, empirisk interesse (stræbe efter nye erfaringer), sympatisk interesse (deltagelse i andre mennesker) og æstetisk interesse (smagen) og religiøs interesse (for menneskets skæbne)

3.Tugt: Påvirkning af elevens samvittighed og følelsesliv. Opdrageren må have gode moralske kvaliteter og opmuntre barnet gennem forbilledlighed og eksempler

 

Anders Dræby. http://www.andersdraeby.com