Aurelius Augustin

AUGUSTINS OMVENDELSE

372:  Læser Ciceros skrift Hortensius, der   fremstiller et filosofisk livsideal med   askese og søgen efter sandheden i   kærlighed til visdom (Bek, s. 49, 148)

386:  Sidder under et træ og hører en   barnestemme sige ”slå op og læs”, og   han slår tilfældigt op i Biblen og læser   Paulus brev til Romerne, der beskriver,   hvordan svage troende kan blive   omvendt i hele deres væremåde og blive   fuldt troende

Confessiones 397-8

  • Det enkelte menneskes personlige livshistorie bliver afgørende
  • Fortiden, nutiden og fremtiden er i den enkelte
  • Det enkelte menneske som kobling af væren, viden og villen og hukommelse, fornuft og frihed
  • Det individuelle liv er blot et kort tidsforløb imellem fødsel og død
  • Eksistensen er et kort interval i evigheden
  • I dette korte interval gælder det afgørelsen om evig frelse eller evig fordømmelse

De Magistro (388)

Omdrejningspunktet er det personlige valg af selvet

Læring er ikke en passiv modtagelse men en aktiv forholden sig – holden for sandt, værdifuldt og skønt

Læring er ikke blot overtagelse af viden og indhold men handler om den egne tro og den selvindvundne indsigt

Den virkelige lærer, lærer os ikke noget ydre og skinbart, men noget som bor i os selv

Opdragelse er ikke en fremmed foranstaltning men en selvforanstaltning, som handler om personens indsigt, valg og beslutning

Læreren skal bygge på det, som eleven allerede ved og bruge dialogen som redskab

Skal engagere sig og motivere eleven

Mennesket kan kun være lærer i analogi til Gud

Gud er den sande lærer, der oplyser os og hjælper os til at forstå ting