Aristoteles

 • Fænomenerne har eksistens i sig selv
 • Tredeling af videnskaberne
  • Teoretiske videnskaber
  • Praktiske videnskaber
  • Videnskaber vedr. frembringelse
 • Den praktiske filosofi
  • Politikken
  • Etikken
  • Økonomien (husholdningslæren)

Praktisk filosofi

 • Mennesket beskæftiger sig med handlinger, der har deres formal i sig selv, målet er det gode liv og det gode samfund
 • Ikke midler til frembringelse af noget ydre (produkter) men frembringelse og forming af menneskets liv og samfund
 • Beskæftiger sig med det mulige og ikke det nødvendige (som theoria)

 

Teleologi – alle fænomener i verden indeholder deres eget mål (telos)

Eudaimonia – menneskets mål er Eudaimonia, som er indbegrebet af det gode liv

Natur – mennesket opnår eduaimonia ved at virkeliggøre sin natur, dvs. blomstre

Sjælen er opdelt i:

 • Fornuftsdel
 • Animalsk del
 • Vegetativ del

Mennesket er af naturen et socialt dyr

Kun i samfundet kan mennesket finde fuld udfoldelse for sin natur

Det gode liv er at leve i overensstemmelse med fornuften sammen med andre mennesker i samfundet

Mennesket er af naturen disponeret for moralske egenskaber

Moralsk karakter og dyder kræver imidlertid træning

Midten mellem for meget og for lidt, fx.

–          Mod mellem dumdristighed og kujonagtighed ift frygt

–          Mådehold mellem tøjlesløshed og ufølsomhed ift smerte og nydelse

Mennesket må også lære en praktisk dømmekraft (phronesis) til at afgøre, hvad der er den rigtige handling i situationen

Hvordan skabes karakter og dømmekraft:

 1. Natur (physis)
 2. Vane (ethos)
 3. Fornuft (logos)

Opdragelsen må tage udgangspunkt i barnets og den unges naturlige anlæg

Naturens anlæg må formes gennem udvikling af vaner

Man bliver modig ved at udføre modige handlinger etc.