Den tyske nyhumanisme

Forsvar for de klassiske sprog og fag i en tid, hvor modersmål vinder frem

Arven fra den græsk-romerske kultur

Harmonisk udfoldelse af alle kræfter og evner på antik grund

Formaldannelse

  • ved at arbejde med de gamle tekster, lærer eleverne koncentration og selvdisciplin
  • Gennem studiet af sprog og grammatik får eleverne skærpet tanken og udviklet dømmekraften
  • Gennem mødet med indholdet i teksten, får eleverne dannet deres ånd og styrket deres karakter