Eksistentiel psykoterapi

Anders Dræby, kontakt: anders@livsduelig.com, klinik hjemmeside: www.livsduelig.com

Min baggrund

Jeg er internationalt uddannet i eksistentiel psykoterapi fra NSPC i London.

Jeg har mange års erfaring med eksistentiel psykoterapi og psykologisk rådgivning. Jeg fungerede i flere år som leder af den psykologiske rådgivningsenhed ved Aarhus Universitet og har erfaring med alle former for psykiske og eksistentielle problemer.

Hvad er eksistentiel psykoterapi?

Jeg arbejder ud fra den eksistentielle og fænomenologiske tilgang til psykoterapi. Det er en psykoteraeputisk tilgang, der er baseret på filosofiske principper og metoder.  Jeg opfatter eksistentiel psykoterapi som et møde mellem to personer. Jeg lægger vægt på, at der bliver etableret en tillidsfuld og støttende kontakt med dig. Min opgave som terapeut er at være ledsager i din dybdegående udforskning og omdannelse af dig selv og dit liv. Jeg assisterer dig gennem spørgsmål, støtte og perspektiveringer.

 

Hvad hjælper eksistentiel psykoterapi på?

Eksistentiel psykoterapi kan være en hjælp for dig, hvis du kan nikke genkendende til et eller flere af følgende punkter:

 • ONDT I DIT FORHOLD TIL DIG SELV:

Du kan have et dårligt forhold til dig selv, der for eksempel kan være forbundet med, at du har lavt selvværd, er meget selvkritisk eller  har problemer med dig selv i dit arbejde eller på din uddannelse

 • ONDT I DIT LIV:

Du kan have ondt i livet, der for eksempel kan være forbundet med, at du oplever  vanskeligheder med at finde retning i livet, du kan mangle klarhed over dine livsværdier og livsmål, eller du kan savne en oplevelse af tilfredshed eller mening med livet.

 • VANSKELIGHEDER MED AT HÅNDTERE PROBLEMER, VALG OG FØLELSER:

Du kan have vanskeligheder med at håndtere dine følelser eller problemer i livet, du kan overreagere på bestemte problemer eller situationer, du kan tænke for meget over tingene, du kan have svært ved at handle på dine tanker og fornemmelser, du kan have svært ved at træffe valg og beslutninger

 • KRISE, STRESS, ANGST ELLER DEPRESSION

Du kan være i livskrise eller opleve stress, angst eller depression.

 • VANSKELIGHEDER MED AT ACCEPTERE SYGDOM OG DØD:

Du kan have svært ved at acceptere sygdom eller død eller du kan have svært ved at komme overens med handicap.

 • SVÆRT VED AT VÆRE ALENE:

Du kan have svært ved at være alene eller du kan føle dig tom i dit eget selskab.

 • VANSKELIGHEDER I RELATIONER:

Du kan have svært ved at indgå i relationer til andre, du kan have svært ved at være dig selv sammen med andre, du kan har svært ved at sætte grænser eller du kan opleve vanskeligheder med kærlighed, venskaber eller familie

Hvad er udbyttet af eksistentiel psykoterapi?

Gennem eksistentiel psykoterapi får du en mulighed for at forandre dig selv og dit liv ud fra dine egne værdier og livsmål. Målet er at få et grundlag for at kunne træffe nogle gode valg i livet, hvor du føler, at du har dig selv med i det, du gør. Målet er også at blive fuldt engageret i livet som hele det menneske, du er. Kort sagt handler eksistentiel terapi om at befri sig fra vildfarelse, fortabelse og fortvivlelse for at kunne træde frem i livet og blive den, du er. Udbyttet af eksistentiel psykoterapi kan være:
 • DIG SELV: Du får bedre kontakt til dig selv, du får et bedre selvbillede, du får bedre selvværd, får nemmere ved at acceptere dig selv, bliver mindre selvkritisk og får bedre ved at slå igennem i arbejde og på uddannelse.
 • LIVET: Du får mulighed for at leve livet ud fra dine livsmål og livsværdier, du bliver mere livsduelig og livstilfreds, du finder orientering i livet, du finder engagement og livsglæde, du finder mening med livet.
 • VALG OG FØLELSER: Du får forståelse for dine følelser og bedre ved at håndtere dem, du bliver i stand til at træffe valg og beslutninger, du bliver mere fri i tilværelsen, du bliver mere nærværende, du får mere ro i tilværelsen
 • SYGDOM OG DØD: Du bliver i stand til at acceptere sygdom eller handicap og ser muligheder frem for begrænsninger, du får et afklaret forhold til døden og fortiden
 • ALENE: Du får nemmere ved at være alene og føler mindre ensomhed i dit eget selskab
 • RELATIONER: Du får nemmere ved at adskille dig fra andre, du får nemmere ved relationer til andre, du bliver bedre til at være dig selv sammen med andre, du bliver bedre til at sætte grænse, du får nemmere ved venskaber, kærlighed og familie.

Hvordan foregår eksistentiel psykoterapi?

Eksistentiel psykoterapi handler om dig og dine oplevelser. Jeg lægger vægt på, at der bliver etableret en tillidsfuld og støttende kontakt med dig. Min opgave som terapeut er at være ledsager i din dybdegående udforskning og omdannelse af dig selv og dit liv. Jeg assisterer dig gennem spørgsmål og perspektiveringer og vejleder dig til at finde lys, hvor der før var uklarhed eller mørke.

Kontakt: anders@livsduelig.com

www.livsduelig.com

 

 

Eksistentiel psykoterapi eksistentiel terapi eksistentiel psykoterapi eksistentiel terapi