Seksualiteten i antikken

 

Hvorfor seksualitetens historie i antikken?

 • Vores identitet som seksuelle mennesker er indlejret i magtspil
 • Hvordan er mennesket overhovedet begyndt at forstå sig selv som subjektet for begær?
 • Hvordan kan man finde frem til et andet forhold til kønnet og begæret, der er mere frit og udtryk for en aktiv selvskaben?
 • Historien om måderne, hvorpå individer er blevet kaldet til at forholde sig til eget køn og eget begær

Grækenland

Opgør med myten:

Kristendommens strenge seksualmoral afløser en løssluppen og liderlig hedensk seksualmoral

Historisk forestilling om ”homoseksualitet” som naturligt og accepteret

Så hvad i stedet? Afrodisia:

 • Hvordan tænkte grækerne køn og begær?
 • Grækerne havde ikke noget begreb om seksualitet men forhold sig til Afrodisia
 • Afrodites gerninger
 • Handlinger, bevægelser og kontakter, som giver bestemt form for nydelse
 • Naturlig aktivitet, der stræber efter genoprettelse af menneskets fuldendte væremåde (forplantning og videreførelse af arten, undslippelse af døden)
 • Aktivitet omkring lyst og kraft, der implicerer to roller og med to poler, aktiv og passiv
 • Aktive som de voksne, frie mænd
 • Passive som kvinder, drenge og slaver
 • Forbundet med ernæringens moral
 • Tendens til overskridelse og overdrivelse ud over naturens grænser (behovet)
 • Overdrivelsen som genstand for moralsk bekymring

Enkratia

 • Hvilken selvpraksis var forbundet med afrodisia? Enkrateia
 • Det etiske arbejde som selv-beherskelse
 • Aktiv beherskelse af begær og nydelser
 • En kamp for tilbageholdenhed, anspændelse og afholdenhed

Ledelse

 • Selvbeherskelse og beherskelse af andre har samme form
 • Varetagelse af selvledelse, forvaltning af huset og regering af bystaten er samme type
 • Ham, der er herre over sig selv, og ham, der er herre over de andre, dannes på samme tid

Mandemoral

 • Bekræftelse af virilitet
 • Give en maskulin struktur til sig selv
 • Etisk mandighed giver mulighed for social mandighed og seksuel mandighed
 • En umådeholden mand er kvindagtig

Kvindemoral

 • Afhængige status af mand, familie og forplantningsfunktion pålægger mådeholdenhed
 • Samme dyd som manden men i mindre form
 • Relationen mellem mand og kvinde er politisk, det er relationen mellem en regering og en regeret

To af samme køn

 • Manden må give drengen modydelser i form af gaver o.l.
 • Bekymring for drengen i det omfang han senere skulle kunne indtage herrerollen og magtrollen
 • Sandhedens læremester

Romerriget

 • Romerriget 2. årh.
 • Stadig Afrodisia (Venera) som etisk substans men større betoning af individets skrøbelighed
 • Venus = Afrodite
 • Forskydning i måden, hvorpå individet bør konstituere sig som moralsk subjekt

Tidlig kristendom

 • Tidlig kristendom flytter fokus til kødelighed
 • Kødet bliver et universelt etisk problem for både mænd og kvinder, der begge har kødelighed i mere almen forstand
 • Vi er alle sammen i besiddelse af et begær, der virker i os på en bestemt måde, og som derfor må underlægges universelle religiøst funderede normer

Ekstra som er relevant: