Galskabens historie

Anders Dræby Sørensen 2015
Kort intro
Udgangspunkt
 1. Hvorledes er vor kultur nået frem til at tillægge sygdommen betydning af afvigelse og den syge en status, der udelukker ham ? Psykisk lidelse er kulturel !
 2. Og hvorledes kommer vort samfund på trods heraf til udtryk i disse sygelige former, som det afslår at genkende sig selv i ? Det er kulturens og samfundets modsigelser, der viser sig i de psykiske lidelser !

Konflikterne og modsigelserne i det moderne samfund fremkalder den fremmedgørelse og selvfremmedgørelse, som viser sig i sindssygdommene !
Men hvad er det så for nogle kulturelle modsigelser?

Friedrich Nietzsche: Tragediens fødsel
 • Det dionysiske
 • Det appolinske
 • Tragedien som tragisk verdensanskuelse, omfatter både det dionysiske og appolinske
 • Det sokratiske fortrænger det dionysiske
 • Vestens fornuftshistorie som glemselshistorie
Galskabens historie i fornuftens tidsalder
 • Galskabens historie som historien om den moderne fornuft, der udelukker den tragiske verdensanskuelse
 • Hvordan accepteres og defineres nogle menneskes væremåde som naturlig og andres som gal/sindssyg og udskilles ?
 • Tavshedens arkæologi
 • Ikke galskabens egen historie men historien om omgangen med og forholdet til galskaben
Renæssance
 • Forvisningen af de gale gennem ulokaliserbar bortsendelse som centralt socialt symbol
 • Samtiden kan forholde sig til sig selv og sine åbne grænser i galskabserfaringen
 • HJEMSØGELSEN
  Højere magt
  Budskab om den ydre verdens intethed- Indefra som begrænsningen og foreløbigheden i menneskets væremåde
  Den sædvanlige fornuft hviler på vrangforestillinger
  Memento om afhængighed af gudTragisk strid
  Indviede personer – dårskabens visdom
  Lærdom i enfoldighed og umiddelbarhed
Klassisk periode
 • Internering af uordentlige elementer
  Spedalskhedens model
 • Straf og moralsk kontrol af uproduktivitet
 • Adskillelse mellem fornuft og ufornuft
 • Ontologisk ikke-væren
 • Dyriskhed og moralsk fejl i viljen
 • To modsatrettede identiteter
 • Retten som ramme
Moderne periode
 • Indespærring i asylet
 • Bevægelighed i frisk luft
 • Komme til udtryk i egenart
 • Moraliserende sanktioner
 • Bevidsthed om egen skyld
 • Selvcensur og selvkontrol
 • Selvfremmedgørelse
 • Reintegration
 • Eksklusion som negativitet
  YderliggørelseInklusion som positivitet
  Inderliggørelse som sjæleligt fænomen
 • Fornuftens objektiverende blik
  Specificering og differentiering
  Medicinsk videnskab som distanceret monolog
  Sindssygdom som sygdommens logikSubjektet gøres tavst som objekt
  Dunkelt ikke-sprog
  Tragik: Tab og udsathed
 • Positiv erfaring og negativ
  udelukkelse af galskab som sindssygdom
  Objektiv forståelse af subjektivitetens dybder
 • Psykologien som videnskabHomo psychologicusDet moderne menneskes erfaring af sig selv som psykisk væsen
 • Konflikt mellem barndom og voksenlivKonflikt mellem sameksistens og konkurrenceFlugt fra selvmodsigelser ind i univers, hvor galskaben er fremmed
 • KunstOverskridelse af fornuftenTragisk filosofi

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s