Eksistentiel filosofi

PRAKTISK
Underviser: Anders Dræby

Klinik hjemmeside: www.livsduelig.com

Eksistentiel terapi: anders@livsduelig.com

 

Søren Kierkegaard

Litteraturforslag:

 • Søren Kierkegaard: Samledes skrifter. Kbh.: Gad
 • Peter Thielst: Søren Kierkegaards filosofi. Kbh.: DLF
 • Joakim Garff: SAK. Kbh

Friedrich Nietzsche

Litteraturforslag:

 • Friedrich Nietzsche: Afgudernes tusmørke. Kbh. DLF
 • Friedrich Nietzsche: Den muntre videnskab. Kbh.: DLF
 • Friedrich Nietzsche: Tragediens fødsel. Kbh.: Gyldendal
 • Friedrich Nietzsche: Menneskeligt, alt for menneskeligt. Kbh.: Gyldendal
 • Friedrich Nietzsche: Historiens nytte. Kbh.: Gyldendal

  Albert Camus

Forelæsningsnoter til Camus, tryk her!

Litteraturforslag:

 • Albert Camus: Sisyfos-myten. Kbh. Gyldendal

 

Jean-Paul Sartre

 

Litteraturforslag:

 • Jean-Paul Sartre: Eksistentialisme er en humanisme. Kbh. HRF
 • Jean-Paul Sartre: Væren og intet. Aarhus: Philosophia

 

Simone de Beauvoir

Forelæsningsnoter til Beauvoir, Pyrrhus og Cineas, tryk her!

Interview med Simone de Beauvoir

Video om “Det andet køn”

Litteraturforslag:

 • Simone de Beauvoir: Tvetydighedens moral. Kbh
 • Simone de Beauvoir: Den borgerlige snusfornuft. Kbh
 • Simone de Beauvoir: The second sex. London

 

Martin Heidegger

Litteraturforslag:

 • Martin Heidegger: Væren og tid. Aarhus: Klim
 • K. E. Løgstrup: Martin Heidegger. Aarhus: Klim

 

Maurice Merleau-Ponty

Litteraturforslag:

 • Maurice Merleau-Ponty: Kroppens fænomenologi. Kbh.: Det lille Forlag
 • Maurice Merleau-Ponty: Sprogets fænomenologi. Kbh.: Gyldendal

 

Martin Buber

Litteraturforslag:

 • Martin Buber: Jeg og du. København: Hans Reitzels forlag

 

Emmanuel Lévinas

Litteraturforslag:

 • Emmanuel Levinas. Totalitet og uendelighed. Kbh.: Hans Reitzels Forlag

 

 • Karl Jaspers & Hannah Arendt

Litteraturforslag:

 • Karl Jaspers: Hvad er filosofi? Kbh: Haas
 • Hannah Arendt: Menneskets vilkår. Kbh.: Gyldendal
 • Hannah Arendt: Eichmann i Jerusalem. Kbh: Gyldendal