Eksistentiel psykoterapi

Hvad hjælper eksistentiel psykoterapi på?

Vi kan alle sammen have brug for en ledsager i perioder af vores liv. Eksistentiel psykoterapi kan være en hjælp for dig, hvis du kan nikke genkendende til noget af følgende:

 • ONDT I DIT FORHOLD TIL DIG SELV:

Du kan have et dårligt forhold til dig selv, der for eksempel kan være forbundet med, at du har lavt selvværd, er meget selvkritisk eller  har problemer med dig selv i dit arbejde eller på din uddannelse

 • ONDT I DIT LIV:

Du kan have ondt i livet, der for eksempel kan være forbundet med, at du oplever  vanskeligheder med at finde retning i livet, du kan mangle klarhed over dine livsværdier og livsmål, eller du kan savne en oplevelse af tilfredshed eller mening med livet.

 • VANSKELIGHEDER MED AT HÅNDTERE PROBLEMER, VALG OG FØLELSER:

Du kan have vanskeligheder med at håndtere dine følelser eller problemer i livet, du kan overreagere på bestemte problemer eller situationer, du kan tænke for meget over tingene, du kan have svært ved at handle på dine tanker og fornemmelser, du kan have svært ved at træffe valg og beslutninger

 • KRISE, STRESS, ANGST ELLER DEPRESSION

Du kan være i livskrise eller opleve stress, angst eller depression.

 • VANSKELIGHEDER MED AT ACCEPTERE SYGDOM OG DØD:

Du kan have svært ved at acceptere sygdom eller død eller du kan have svært ved at komme overens med handicap.

 • SVÆRT VED AT VÆRE ALENE:

Du kan have svært ved at være alene eller du kan føle dig tom i dit eget selskab.

 • VANSKELIGHEDER I RELATIONER:

Du kan have svært ved at indgå i relationer til andre, du kan have svært ved at være dig selv sammen med andre, du kan har svært ved at sætte grænser eller du kan opleve vanskeligheder med kærlighed, venskaber eller familie

Hvad er dit udbytte af eksistentiel psykoterapi?

Gennem eksistentiel psykoterapi får du en mulighed for at blive fuldt engageret i livet som hele det menneske, du er. Udbyttet af eksistentiel psykoterapi kan være:
 • BEDRE SELVFORHOLD: Du får bedre kontakt til dig selv, du får et bedre selvbillede, du får bedre selvværd, får nemmere ved at acceptere dig selv, bliver mindre selvkritisk og får bedre ved at slå igennem i arbejde og på uddannelse.
 • BEDRE LIV: Du får mulighed for at leve livet ud fra dine livsmål og livsværdier, du bliver mere livsduelig og livstilfreds, du finder orientering i livet, du finder engagement og livsglæde, du finder mening med livet.
 • NEMMERE VED VALG OG FØLELSER: Du får forståelse for dine følelser og bedre ved at håndtere dem, du bliver i stand til at træffe valg og beslutninger, du bliver mere fri i tilværelsen, du bliver mere nærværende, du får mere ro i tilværelsen
 • NEMMERE VED SYGDOM OG DØD: Du bliver i stand til at acceptere sygdom eller handicap og ser muligheder frem for begrænsninger, du får et afklaret forhold til døden og fortiden
 • NEMMERE VED AT VÆRE ALENE: Du får nemmere ved at være alene og føler mindre ensomhed i dit eget selskab
 • BEDRE RELATIONER: Du får nemmere ved at adskille dig fra andre, du får nemmere ved relationer til andre, du bliver bedre til at være dig selv sammen med andre, du bliver bedre til at sætte grænse, du får nemmere ved venskaber, kærlighed og familie.

Hvad er eksistentiel psykoterapi?

Jeg arbejder ud fra den eksistentielle tilgang til psykoterapi. Det er en psykoteraeputisk tilgang, der er baseret på filosofiske principper og metoder.  Jeg opfatter eksistentiel psykoterapi som et møde mellem to personer. Jeg lægger vægt på, at der bliver etableret en tillidsfuld og støttende kontakt med dig. Min opgave som terapeut er at være ledsager i din dybdegående udforskning og omdannelse af dig selv og dit liv. Jeg assisterer dig gennem spørgsmål, støtte og perspektiveringer.

 

Hvordan foregår eksistentiel psykoterapi?

Eksistentiel psykoterapi handler om dig og dine oplevelser. Jeg lægger vægt på, at der bliver etableret en tillidsfuld og støttende kontakt med dig. Min opgave som terapeut er at være ledsager i din dybdegående udforskning og omdannelse af dig selv og dit liv. Jeg assisterer dig gennem spørgsmål og perspektiveringer og vejleder dig til at finde lys, hvor der før var uklarhed eller mørke.

 

Min baggrund

Jeg har en international specialistuddannelse i eksistentiel psykoterapi fra NSPC i London. Jeg har 17 års erfaring med eksistentiel psykoterapi og psykologisk rådgivning. Jeg fungerede i flere år som leder af den psykologiske rådgivningsenhed ved Aarhus Universitet og har erfaring med alle former for psykiske og eksistentielle problemer.

Kontakt: anders@livsduelig.com

 

Eksistentiel psykoterapi – eksistentiel terapi – eksistentiel psykoterapi – eksistentiel terapi