Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir var en fransk filosof, der var repræsentant for eksistentialismen og den feministiske eksistensfilosofi

Simone de Beauvoir på dansk:

  • Simone de Beauvoir: Tvetydighedens moral. Det lille Forlag
  • Simone de Beauvoir: Det andet køn. Gyldendal

 

Anders Dræby, eksistentiel terapi, coaching og supervision