Overgivelse

“The moment of surrender is not when life is over, it’s when it begins.” Marianne Williamson

“To the mind that is still, the whole universe surrenders.” Lao Tzu

“Surrender is a journey from outer turmoil to inner peace.” Sri Chinmoy

 

Anders Dræby 2021

Vi mennesker kan have en dyb tilbøjelighed til at søge kontrol for at overvinde frygt og uvished. Den tilbøjelighed er blevet særligt udtalt for os moderne mennesker, som helst vil kunne kontrollere alting. Vi kan også have noget med i vores egen personlige bagage, som betyder, at vi søger meget kontrol. Så skal vi hele tiden anstrenge os for at kunne gennemskue tingene, præstere, være noget bestemt eller være på forkant for at undgå at komme i kontakt det, som vi har været bange for hele vores liv. Vores styring kommer til at stå øverst på dagsordenen, og vi skal helst kunne klare tilværelsen selv.

Problemet med den strategi er for det første, at den er umulig. Lige gyldig hvor meget vi prøver, kan vi ikke kontrollere alting, og vores frygt vil derfor have en tilbøjelighed til at blive større og større. For det andet kommer vores bevidsthed på overarbejde, når vi i tanke og handling hele tiden skal forsøge at skabe kontrol. Det giver angst, stress og udmattelse, som så ofte fører til en ond cirkel med forøgede bestræbelser på at skabe endnu mere kontrol.

Vi kan imidlertid have mange forbehold over for at give slip på kontrollen og få meget svært ved at gøre det. Tanken om at afgive kontrollen kan give os en følelse af afmagt og hjælpeløshed med en dyb angst og uvished over for tilværelsen. En følelse af vi er sårbare, skrøbelige, uformående og utilstrækkelige og udsat for farer og usikkerhed.

Men lige der i afmagten kan vi også overgive os til, at der er noget som er større end os. Overgivelse er ikke det samme som opgivelse, for det handler ikke om modløshed men frisættelse af sig selv.  Overgivelse er, at man slipper sin egenkontrol og sit overarbejde i tanker og handling i en tro på, at tingene nok skal gå på den ene eller anden måde. Vi må således overgive os til det forhold, at det ikke kan styre alt i vores verden, og dermed slipper vi også for mange af svores bekymringer

Den overgivelse kan blive nemmere, hvis man følger sit hjerte og åbner sig for, at der er noget eller nogen, som holder hånden under en. I sidste ende er det kun en åndelig åbenhed, der kan få et menneske til at begynde at give helt slip på al den frygt og alle de kontrolmekanismer, det har opbygget gennem et helt liv – uden at blive tilintetgjort. Overgivelse er tillid og tro på livet, og den giver større tro på en selv. Den kan for eksempel fremmes gennem at bemærke sine kontrolbestræbelser, derefter at øve sig i at turde give slip og til sidst rette sig mod at overlade kontrollen til den åndelige dimension – i form af universet, gud, livet, naturen eller andet .

Danmarks Åndelige Universitet