Universitet

Anders Dræby, 2021

Her ser jeg på menneskets liv, ånd, eksistens og psyke gennem filosofi, psykologi, idehistorie, sociologi, religion og spiritualitet.

Kontakt for terapi, coaching eller supervision: anders@livsduelig.com